English version
Anna Hagen Tønder

Anna Hagen Tønder

Vitenskapelige publikasjoner

Nyen, Torgeir; Tønder, Anna Hagen (2023). Fagopplæring og fordeling. Fløtten, Tone; Kavli, Hanne Cecilie; Trygstad, Sissel Charlotte (Red.). Ulikhetens drivere og dilemmaer. s. 74-88. Universitetsforlaget.

Aspøy, Tove Mogstad; Kavli, Hanne Cecilie; Tønder, Anna Hagen (2023). Da klokka klang … Utdanningens plass i integreringspolitikken. Fløtten, Tone; Kavli, Hanne Cecilie; Trygstad, Sissel Charlotte (Red.). Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215065403-23

Bråten, Mona; Tønder, Anna Hagen (2020). En utdanning til randsonen? Barne- og ungdomsarbeiderfagets plass i arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2020-03-04

Nyen, Torgeir; Tønder, Anna Hagen (2020). Capacity for reform: the changing roles of apprenticeship in three Nordic countries. Transfer - European Review of Labour and Research. Vol. 26.
https://doi.org/10.1177/1024258919896903

Thunqvist, Daniel Persson; Tønder, Anna Hagen ; Reegård, Kaja (2019). A tale of two reforms: Institutional change in vocational education and training in Norway and Sweden in the 1990s. European Educational Research Journal.
https://doi.org/10.1177/1474904118823104

Nyen, Torgeir; Tønder, Anna Hagen (2018). Development of vocational skills through integration of practical training periods in school based vocational education in Norway. Choy, Sarojni; Wärvik, Gun-Britt; Lindberg, Viveca (Red.). Integration of Vocational Education and Training Experiences: Purposes, Practices and Principles. s. 227-242. Springer.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-10

Virolainen, Maarit; Tønder, Anna Hagen (2018). Progression to higher education from VET in the Nordic countries: Mixed policies and pathways. Jørgensen, Christian Helms; Olsen, Ole Johnny; Persson Thunqvist, Daniel (Red.). Vocational Education in the Nordic Countries: Learning from Diversity. s. 51-73. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315414492-3

Jørgensen, Christian Helms; Tønder, Anna Hagen (2018). Transitions from vocational education to employment in the Nordic countries. Jørgensen, Christian Helms; Olsen, Ole Johnny; Persson Thunqvist, Daniel (Red.). Vocational Education in the Nordic Countries: Learning from Diversity. s. 29-50. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315414492-2

Tønder, Anna Hagen ; Aspøy, Tove Mogstad (2017). When work comes first: Young adults in vocational education and training in Norway. 18 s. International Journal for Research in Vocational Education and Training. Vol. 4.
https://doi.org/10.13152/IJRVET.4.3.5

Nyen, Torgeir; Skålholt, Asgeir; Tønder, Anna Hagen (2015). Vocational Education and School to Work Transitions in Norway. Bohlinger, Sandra; Haake, Ulrika; Jørgensen, Christian Helms; Toiviainen, Hanna; Wallo, Andreas (Red.). Working and Learning in Times of Uncertainty. Challenges to Adult, Professional and Vocational Education . s. 173-182. Brill|Sense.
https://doi.org/10.1007/978-94-6300-244-8_13

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig