English version
Jorunn Dahlback

Jorunn Dahlback

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emner

Aksjonsforskning   Tilpasset opplæring   Vurdering   Livslang læring   Arbeidslivslæring   Erfaringslæring   Læring og undervisning   Yrkespedagogikk   Deltagende aksjonsforskning   Fagopplæring   Yrkesdidaktikk   Fag og yrkesopplæring   Ledelse av læring   Yrkesretting av fellesfag

Forskningsprosjekter

  • EGREEN+

    Prosjektet handler om småbedrifters og de grønne bransjenes klima- og miljøutfordringer.

Vitenskapelige publikasjoner

Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2022). Dybdelæring i et yrkesfaglig perspektiv. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 7.
https://hdl.handle.net/11250/3039962

Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (2020). The Importance of Authentic Workplace-Based Assessment: A Study From VET Teacher Education. International Journal for Research in Vocational Education and Training . Vol. 7.

Dahlback, Jorunn (2019). Yrkesretting av yrkesfaglige utdanningsprogram. Lyngsnes, Kitt Margaret; Rismark, Marit (Red.). Yrkesopplæring. Kapittel 5. s. 87-103. Gyldendal Akademisk.

Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (2019). Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (2018). Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 8.

Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari (2015). Demokratiske læringsarenaer i aksjonsforskning: pedagogiske verksteder og framtidsverksteder. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Red.). Tett på yrkesopplæring. Kapittel 6. s. 131-144. Fagbokforlaget.

Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2015). Utvikling av relevant kompetanse gjennom den treårige yrkesfaglærerutdannelse. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Red.). Tett på yrkesopplæring. kap 5. s. 112-130. Fagbokforlaget.

Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2015). Yrkesfaglærerens kompetanse i fremtidens skole. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Red.). Tett på yrkesopplæring. kap 4. s. 89-111. Fagbokforlaget.

Dahlback, Jorunn; Haaland, Grete; Hansen, Kari; Rokkones, Klara (2014). Yrkesdidaktikk for motivasjon og yrkesrelevans. Høihilder, Eli Kari; Lingås, Lars Gunnar (Red.). Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere. Del 2. Læreren og eleven/lærlingen, kap. 22. s. 339-354. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig