English version
Merete C. Rekdahl

Merete C. Rekdahl

Kort om

Jeg jobber ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for yrkesfaglærerutdanning. Min forskerinteresse er to delt, skoleledelse og yrkesfag. Nå forsker jeg på skoleledelse av samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Jeg har en yrkesfaglig bakgrunn med svennebrev i to ulike fag, frisør og typograf og master i skoleledelse. Jeg har jobbet som yrkesfaglærer og skoleleder i mange år, samt jobbet med pedagogisk utviklingsarbeid blant annet i organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Jeg har også vært med på å skrive lærebok.

Vitenskapelige publikasjoner

Rekdahl, Merete C. ; Paulsen, Jan Merok (2023). Organisatoriske særtrekk i samordningen mellom skole og arbeidsliv i yrkesfagutdanningen: Empirisk belysning gjennom en norsk casestudie. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. Vol. 13.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313154

Rekdahl, Merete C. ; Aas, Marit ; Ballangrud, Brit Bolken (2022). Organisering av samarbeid mellom skole og arbeidsliv i yrkesfagutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/sjvd.4889

Breen, Anne ; Rekdahl, Merete C. (2019). Bedriftenes perspektiver og behov når elevene er i yrkesfaglig praksis. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 9.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.19911Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig