English version
Anne Breen

Anne Breen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Breen, Anne ; Rekdahl, Merete C. (2019). Bedriftenes perspektiver og behov når elevene er i yrkesfaglig praksis. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 9.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.19911Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig