English version
Anne-Catrine Wolden

Anne-Catrine Wolden

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emner

Tilpasset opplæring   Livslang læring   Yrkespedagogikk   Deltagende aksjonsforskning   Yrkesdidaktikk   Fag og yrkesopplæring   Interessedifferensiering   Profesjonsfaglig digital kompetanse   Asynkron digital undervisning   Kvalifisering av praksislærere   Digital læringsdesign

Vitenskapelige publikasjoner

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2020). The Importance of Authentic Workplace-Based Assessment: A Study From VET Teacher Education. 22 s. International Journal for Research in Vocational Education and Training. Vol. 7.
https://doi.org/10.13152/ijrvet.7.3.3

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2019). Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3234

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2018). Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole. 21 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 8.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188357

Wolden, Anne-Catrine ; Goth, Ursula-Georgine Småland; Larsen, Anne Karin (2018). Digitale historiefortelling som kontekstuell læring i yrkesfaglig undervisning. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 8.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188144Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig