English version
Karine Sand Gjersøe

Karine Sand Gjersøe

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Yrkespedagogikk

Land

Norge

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Gjersøe, Karine Elisabeth Sand (2011). Å lese Wittgenstein - en liten hermeneutisk undersøkelse. Berg, Tove; Walstad, Pål Henning Bødtker (Red.). Om å tolke og forstå tekster. s. 41-58. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Gjersøe, Karine Elisabeth Sand (2011). Aspekter og læring. En utforsking av Wittgensteins aspekttenkning. Kvernbekk, Tone; Løvlie, Lars (Red.). Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. s. 103-123. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig