English version
Cecilie Meltzer

Cecilie Meltzer

Kort om

Med bakgrunn både som kunstner, psykoterapeut i kunstterapi og spesialpedagog er jeg interessert i området som oppstår mellom disse praksisene; et felt som omhandler det å være i kontakt med egen kreativitet, muligheten for utvikling gjennom skapende aktivitet og læreprosessen underveis i dette arbeidet. Jeg er opptatt av hvordan det å gjøre egne erfaringer med utvikling av kunst og kjennskap til ulike faser i den skapende prosess kan øke ens bevissthet om utgangspunktet for egne handlinger og impulser. Et utforskningsfelt som omhandler hvordan kontakt med og utvikling av egen kreativitet kan styrke egen praksis og fagkompetanse, styrke tilliten til utviklingsprosesser og fremme evnen til eksperimentering og improvisasjon. Dette ut i fra en antakelse om at bruk av kunst som del av en læringsprosess kan endre det stedet vi handler ut i fra, både i det personlige liv, men også på skole og arbeidsplass.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag   Pedagogiske fag   Spesialpedagogikk

Emner

Aksjonsforskning   Kreativitet   Erfaringslæring   Kunsthåndverk   Kunstnerisk utviklingsarbeid   Billedkunst   Kunstbasert læring   Kunstbasert aksjonsforskning   Konfluent pedagogikk

Vitenskapelige publikasjoner

Meltzer, Cecilie; Meltzer, Sebastian (2022). The power of art: Examining the long-term effect of arts-based interventions in education and working life. Organizational Aesthetics . Vol. 11.
https://oa.journals.publicknowledgeproject.org/ind...

Meltzer, Cecilie (2022). What matters? Empowering non-artists to use arts-based learning: Leading developmental projects in schools and workplaces. Organizational Aesthetics . Vol. 11.
https://oa.journals.publicknowledgeproject.org/ind...

Meltzer, Cecilie; Darsø, Lotte (2020). Arts-based interventions as a series of methods to access presencing. ISBN: 978-1999123246. 462 s.

Meltzer, Cecilie (2020). The reflective practitioner; using arts-based methods and research for professional development. McKay, Loraine; Barton, Georgina; Garvis, Susanne; Sappa, Viviane (Red.). Arts-based research, resilience and well-being across the lifespan. 12. s. 209-231. Palgrave Macmillan.

Meltzer, Cecilie; Schwencke, Eva (2019). Kunstbasert læring i utvikling av yrkeskompetanse: Erfaringer fra studier ved Yrksefaglærerutdanningen, OsloMet-storbyuniversitetet. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Meltzer, Cecilie (2019). Using Arts-Based Inquiry as a Way to Communicate Creatively in Uncovering the Future. Antonacopoulou, Elena P.; Taylor, Steven S. (Red.). Sensuous Learning for Practical Judgment in Professional Practice. Kapittel. s. 139-166. Palgrave Macmillan.

Meltzer, Cecilie; Schwencke, Eva (2019). Arts-based learning in vocational education: Using arts-based approaches to enrich vocational pedagogy and didactics and to enhance professional competence and identity. Journal of Adult and Continuing Education .

Meltzer, Cecilie (2016). Life In Noah’s Ark: Using Animal Figures As An Arts-Based Projective Technique In Group Work To Enhance Leadership Competence. Organizational Aesthetics . Vol. 5.
http://digitalcommons.wpi.edu/oa/vol5/iss2/10/

Meltzer, Cecilie (2015). Understanding the Ambiguity and Uncertainty in Creative Processes when using Arts-Based Methods in Education and Working Life. Organizational Aesthetics . Vol. 4.
http://digitalcommons.wpi.edu/cgi/viewcontent.cgi?...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig