English version
Nina Aakernes

Nina Aakernes

Fagområder

Emner

Yrkespedagogikk   Deltagende aksjonsforskning   Yrkesdidaktikk   Fag og yrkesopplæring

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Karstensen, Steinar; Aakernes, Nina (2023). En utdanningsreforms møte med ulike skolekulturer og forståelsesrammer. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 8.

Aakernes, Nina; Møllerhagen, Torill Hammeren; Olstad, Hanne Berg; Schaug, Rosaline Mary (2023). Creating a Free Space for Professional Development through Collaborative Self-Study. 17 s. Studying Teacher Education .

Aakernes, Nina (2020). Both novice and expert? How apprentices develop vocational competence in workplaces where technology is continuously changing: Examples from the Norwegian media graphics programme. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 10.

Aakernes, Nina; Hiim, Hilde (2019). Yrkesrelevant skoleopplæring for fremtidens mediegrafikere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Aakernes, Nina (2018). From school to work: Coherence between learning in school and learning in workplaces for apprentices in the Media graphics programme in Norway. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 8.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig