English version
Halvor Spetalen

Halvor Spetalen

Kort om

Halvor Spetalen er Cand. Polit. fra Universitetet i Oslo, dosent ved institutt for yrkesfaglærerutdanning, medlem av Faglig råd for lærerutdanning og leder av forskningsgruppen Samarbeid skole-arbeidsliv-universitet ved OsloMet.

Spetalen har undervist og forsket ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved OsloMet siden 2001. Forskningsinteressen er knyttet til hvordan yrkesopplæringen kan inkludere og kvalifisere kommende yrkesutøvere. Dette omfatter både forskning i, på og med yrkesfaglærerutdanningen, den skolebaserte yrkesopplæringen og opplæring i bedrift. Undervisningen har særlig vært orientert rundt temaene entreprenørskap, yrkesdidaktikk, læreplanutvikling og FoU-metodikk med vekt på utvikling av relevant yrkesfaglærerkompetanse. 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Yrkespedagogikk   Yrkesfaglærerutdanning   Yrkesopplæring

Vitenskapelige publikasjoner

Spetalen, Halvor (2022). Kompetansemål i et yrkesopplæringsperspektiv Om formulering av kompetansemål i en yrkesfaglig læreplan. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/sjvd.4770

Lyckander, Rønnaug H. ; Spetalen, Halvor (2022). Profesjonskvalifisering for yrkesfaglærere: To ulike utdanninger, like godt forberedt for læreryrket?. 23 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.9206

Eben, Bjørn ; Spetalen, Halvor (2021). Digital opplæring i praktiske ferdigheter – erfaringer fra den skolebaserte yrkesopplæringen i perioden mars til juni 2020. 18 s. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 15.
https://doi.org/10.23865/up.v15.3086

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate ; Spetalen, Halvor (2020). Arbeid med skriving i yrkesfaglærerutdanningen. 33 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 14.
https://doi.org/10.5617/adno.8026

Eben, Bjørn ; Spetalen, Halvor (2020). Nye læreplaner i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag - Kompetanse for fremtiden?. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 5.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3393

Spetalen, Halvor ; Eben, Bjørn (2018). FoU-baserte læringsaktiviteter i yrkesfaglærerutdanning: Sammenheng mellom utdanning og profesjonsutøvelse?. FoU i praksis. Vol. 12.

Spetalen, Halvor (2017). Grunnleggende ferdigheter for arbeidslivet? Bruk og betydning i restaurant- og matfagyrker. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 7.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.177188

Spetalen, Halvor (2017). Teori og praksis i yrkesfaglige læreplaner – myter og realiteter. 18 s. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 2.
https://doi.org/10.7577

Spetalen, Halvor (2016). Forskningsbasert undervisning i yrkesfaglærerutdanningen – retorikk eller realitet?. Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. s. 122-142. Gyldendal Akademisk.

Spetalen, Halvor ; Sannerud, Ronny (2013). Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi. 17 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 3.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458x.13v3i1a7

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig