English version
Arne Ronny Sannerud

Arne Ronny Sannerud

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Aksjonsforskning   Evaluering   Arbeidsplasslæring   Yrkesdidaktikk

Regioner

Afrika   Øst-Europa   Vest-Europa

Land

Kirgisistan   Uganda

Vitenskapelige publikasjoner

Ajambo, Lucy; Sannerud, Arne Ronny; Nabaggala, Justine (2022). An exploration of teachers and trainers use of instruction practices and development of students interpersonal abilities in hospitality training: the Ugandan perspective. Journal of Vocational Education and Training .

Arinaitwe, Dinavence; Mifsud, Louise; Habib, Kato; Sannerud, Arne Ronny (2022). Learning through collaboration between vocational teacher training institutions and workplaces: Barriers and contradictions. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 12.

Sannerud, Arne Ronny (2020). Yrkesrettet Aksjonsforskning der arbeids-/produksjonsprosesser er omdreiningspunktet for undervisning og opplæring. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Red.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. Yrkestettet Aksjonsforskning. s. 541-572. Cappelen Damm Akademisk.

Sannerud, Arne Ronny (2019). Vocational Pedagogy. Halvorsen, Tor; Orgeret, Kristin; Krøvel, Roy (Red.). Sharing knowledge, transforming Societies : The Norhed programme 2013-2020. Uppskilling and Professionalisation. s. 231-248. African Minds.

Arinaitwe, Dinavence; Sannerud, Arne Ronny (2019). Analysing the Interplay Between Institutional-Based and Workplace Learning. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Marcano, Laura; Haugen, Finn; Sannerud, Arne Ronny; Komulainen, Tiina M. (2019). Review of simulator training practices for industrial operators: How can individual simulator training be enabled?. Safety Science . Vol. 115.
http://hdl.handle.net/11250/2626606

Komulainen, Tiina M.; Sannerud, Arne Ronny (2018). Learning transfer through industrial simulator training: Petroleum industry case. 19 s. Cogent Education . Vol. 5.
https://www.cogentoa.com/article/10.1080/2331186X....

Sannerud, Arne Ronny; Arinaitwe, Dinavence (2016). Analysing the Interplay Between Institutional-Based and Workplace Learning. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling .

Spetalen, Halvor; Sannerud, Ronny (2013). Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi. 17 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 3.
http://www.nordyrk.org/

Komulainen, Tiina Marjatta; Sannerud, Ronny; Nordhus, Håvard; Nordsteien, Bjarne (2012). Economic benefits of training simulators. World Oil .
http://www.worldoil.com/supplement-detail.aspx?sup...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig