English version
Arne Ronny Sannerud

Arne Ronny Sannerud

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Aksjonsforskning   Evaluering   Arbeidsplasslæring   Yrkesdidaktikk

Regioner

Afrika   Øst-Europa   Vest-Europa

Land

Kirgisistan   Uganda

Vitenskapelige publikasjoner

Arinaitwe, Dinavence; Mifsud, Louise ; Habib, Kato; Sannerud, Arne Ronny (2022). Learning through collaboration between vocational teacher training institutions and workplaces: Barriers and contradictions. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 12.

Ajambo, Lucy; Sannerud, Arne Ronny ; Nabaggala, Justine (2022). An exploration of teachers and trainers use of instruction practices and development of students interpersonal abilities in hospitality training: the Ugandan perspective. Journal of Vocational Education and Training.
https://doi.org/10.1080/13636820.2022.2029546

Sannerud, Arne Ronny (2020). Yrkesrettet Aksjonsforskning der arbeids-/produksjonsprosesser er omdreiningspunktet for undervisning og opplæring. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Red.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. s. 541-572. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.121.ch20

Sannerud, Arne Ronny (2019). Vocational Pedagogy. Halvorsen, Tor; Orgeret, Kristin; Krøvel, Roy (Red.). Sharing knowledge, transforming Societies : The Norhed programme 2013-2020. s. 231-248. African Minds.

Arinaitwe, Dinavence; Sannerud, Arne Ronny (2019). Analysing the Interplay Between Institutional-Based and Workplace Learning. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3249

Marcano, Laura; Haugen, Finn ; Sannerud, Arne Ronny ; Komulainen, Tiina M. (2019). Review of simulator training practices for industrial operators: How can individual simulator training be enabled?. Safety Science. Vol. 115.
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.02.019

Komulainen, Tiina M. ; Sannerud, Arne Ronny (2018). Learning transfer through industrial simulator training: Petroleum industry case. 19 s. Cogent Education. Vol. 5.
https://doi.org/10.1080/2331186X.2018.1554790

Sannerud, Arne Ronny ; Arinaitwe, Dinavence (2016). Analysing the Interplay Between Institutional-Based and Workplace Learning. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3249

Spetalen, Halvor ; Sannerud, Ronny (2013). Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi. 17 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 3.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458x.13v3i1a7

Komulainen, Tiina Marjatta ; Sannerud, Ronny ; Nordhus, Håvard; Nordsteien, Bjarne (2012). Economic benefits of training simulators. 4 s. World Oil.
http://hdl.handle.net/10642/1544

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig