English version
Tiina Komulainen

Tiina Komulainen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Kjemisk prosessteknologi   Kjemiteknikk   Petroleumsteknologi

Emner

Simulering   Dynamisk simulasjon   Reguleringsteknikk   Oljevirksomhet   Teknologididaktikk

Land

Finland   Norge

Forskningsprosjekter

  • MaxBiogas-prosjektet

    OsloMet og Veas samarbeider om å utvikle digitale teknologier som kan gjøre biogassproduksjon mer energieffektiv og minimere miljøpåvirkningen, og øke digital kompetanse i vannbransjen i Norge.

Vitenskapelige publikasjoner

Frafjord, Aksel Johan; Radicke, Jan-Philip; Komulainen, Tiina ; Keprate, Arvind (2024). Data-driven approaches for deriving a soft sensor in a district heating network. Energy. Vol. 292.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.130426

Kyprianidis, Konstantinos G.; Dahlquist, Erik; Aslanidou, Ioanna; Renuke, Avinash; Mirlekar, Gaurav; Komulainen, Tiina M. ; Eriksson, Lars (2023). Proceedings of the 64th international conference of Scandinavian simulation society : SIMS 2023 Västerås, Sweden, September 25-28, 2023. ISBN: 978-91-8075-348-7. 426 s. Linköping University Electronic Press.
https://doi.org/10.3384/ecp200

Roemer, Jakub; Komulainen, Tiina M. ; Scholz, Miklas; Moatamedi, Mojtaba (2023). The review of 102 design support tools for nature-based solutions applications. 21 s. International Journal of Hydrology Science and Technology. Vol. 15.
https://doi.org/10.1504/IJHST.2023.131169

Komulainen, Tiina M. ; Kyprianidis, Konstantinos G.; Dahlquist, Erik; Aslanidou, Ioanna; Renuke, Avinash; Mirlekar, Gaurav; Eriksson, Lars (2023). Proceedings of the 64th International Conference of Scandinavian Simulation Society, SIMS 2023 Västerås, Sweden, September 25-28, 2023. ISBN: 978-91-8075-348-7. Linköping University Electronic Press.
https://doi.org/10.3384/ecp200

Komulainen, Tiina ; Mukhtar, Bilal; Ødegaard, Truls; Johansen, Hilde; Haualand, Kristine; Jonassen, Kjell Rune; Antonsen, Simen (2023). Modeling and control of WRRF biogas production. 8 s. Linköping Electronic Conference Proceedings.
https://doi.org/10.3384/ecp200027

Komulainen, Tiina M. ; Baqeri, A. Malik; Nermo, Einar; Keprate, Arvind ; Saltnes, Torgeir; Jansen, Katrine M.; Korostynska, Olga (2023). Estimation of effluent nutrients in municipal MBBR process. 8 s. Linköping Electronic Conference Proceedings.
https://doi.org/10.3384/ecp200037

Nord, Lars O.; Komulainen, Tiina M. ; Netzer, Corinna; Mirlekar, Gaurav; Dongmo-Engeland, Berthe ; Eriksson, Lars (2022). Proceedings of the 63rd International Conference of Scandinavian Simulation Society, SIMS 2022, Trondheim, Norway, September 20-21, 2022. ISBN: 978-91-7929-545-5. 439 s. Linköping University Electronic Press.
https://hdl.handle.net/11250/3047227

Seyhan, Halid; Komulainen, Tiina (2022). Control strategies minimizing wastewater overflow in Oslo. Linköping Electronic Conference Proceedings. Vol. 192.
https://doi.org/10.3384/ecp192005

Komulainen, Tiina ; Mørk, Tolli Lavrans; Al-shiblawi, Ali Riyad; Roemer, Jakub (2021). A screening method for urban drainage zones. Linköping Electronic Conference Proceedings. Vol. 185.
https://doi.org/10.3384/ecp21185429

Komulainen, Tiina ; Johansen, Hilde (2021). Possible concepts for digital twin simulator for WWTP. Linköping Electronic Conference Proceedings. Vol. 185.
https://doi.org/10.3384/ecp21185398

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig