English version
Simen Antonsen

Simen Antonsen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kommedal, Eirik; Angeltveit, Camilla Fløien; Klau, Leesa Jane; Ayuso-Fernandez, Ivan; Arstad, Bjørnar; Antonsen, Simen; Stenstrøm, Yngve; Ekeberg, Dag; Gírio, Francisco; Carvalheiro, Florbela; Horn, Svein Jarle; Aachmann, Finn Lillelund; Eijsink, Vincent (2023). Visible light-exposed lignin facilitates cellulose solubilization by lytic polysaccharide monooxygenases. Nature Communications . Vol. 14.
https://hdl.handle.net/11250/3079593

Sørskår, Åshild Moi; Stenstrøm, Helge Ørjan; Stenstrøm, Yngve H.; Antonsen, Simen (2023). The Alkyne Zipper Reaction: A Useful Tool in Synthetic Chemistry. Reactions . Vol. 4.
https://hdl.handle.net/11250/3041766

Antonsen, Simen; Godager, Linda Helèn; Jensen, Line Elisabeth; Stenstrøm, Yngve H. (2022). Økt mestringstro og motivasjon hos masterstudenter. UNIPED . Vol. 45.
https://hdl.handle.net/11250/3062005

Gjessing, Gard; Johnsen, Lars-Inge Gammelsæter; Antonsen, Simen; Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup; Stenstrøm, Yngve H.; Hansen, Trond Vidar (2022). The Synthesis of 3-(R)- and 3-(S)-Hydroxyeicosapentaenoic Acid. 14 s. Molecules . Vol. 27.
http://hdl.handle.net/10852/98165

Tan, Wen; Zhu, Liang; Mikoviny, Tomas; Nielsen, Claus Jørgen; Tang, Yizhen; Wisthaler, Armin; Eichler, Philipp; Müller, Markus; D'Anna, Barbara; Farren, Naomi J.; Hamilton, Jacqueline F.; Pettersson, Jan B. C.; Hallquist, Mattias; Antonsen, Simen Gjelseth; Stenstrøm, Yngve H. (2021). Atmospheric Chemistry of 2-Amino-2-methyl-1-propanol: A Theoretical and Experimental Study of the OH-Initiated Degradation under Simulated Atmospheric Conditions. Journal of Physical Chemistry A . Vol. 125.
https://hdl.handle.net/11250/2981482

Antonsen, Simen Gjelseth; Osmani, Dorentina; Stenstrøm, Yngve H.; Stenstrøm, Helge Ørjan; Samuelsen, Marius; Gravdahl, Anne (2021). Hvordan kan man best nå ut til både motiverte og umotiverte studenter på grunnkurs i kjemi?. Nordic Journal of STEM Education .
https://hdl.handle.net/11250/2832129

Arntzen, Magnus Øverlie; Pedersen, Bjørn; Klau, Leesa Jane; Stokke, Runar; Oftebro, Maren; Antonsen, Simen Gjelseth; Fredriksen, Lasse; Sletta, Håvard; Aarstad, Olav Andreas; Aachmann, Finn Lillelund; Horn, Svein Jarle; Eijsink, Vincent (2021). Alginate Degradation: Insights Obtained through Characterization of a Thermophilic Exolytic Alginate Lyase. 16 s. Applied and Environmental Microbiology . Vol. 87.

Tan, Wen; Zhu, Liang; Mikoviny, Tomas; Nielsen, Claus Jørgen; Wisthaler, Armin; D´Anna, Barbara; Antonsen, Simen Gjelseth; Stenstrøm, Yngve H.; Farren, Naomi J.; Hamilton, Jacqueline F.; Boustead, Graham A.; Brennan, Alexander D.; Ingham, Trevor; Heard, Dwayne E. (2020). Experimental and Theoretical Study of the OH-Initiated Degradation of Piperazine under Simulated Atmospheric Conditions. Journal of Physical Chemistry A .
http://hdl.handle.net/10852/85073

Antonsen, Simen Gjelseth; Bunkan, Arne Joakim Coldevin; Mikoviny, Tomas; Nielsen, Claus Jørgen; Stenstrøm, Yngve H.; Wisthaler, Armin; Zardin, Erika (2020). Atmospheric Chemistry of Methyl Isocyanide – an Experimental and Theoretical Study. Journal of Physical Chemistry A . Vol. 124.
http://hdl.handle.net/10852/83908

Østby, Runa Berg; Didriksen, Terje; Antonsen, Simen Gjelseth; Nicolaisen, Steinar Sollien; Stenstrøm, Yngve H. (2020). Two-phase dibromocyclopropanation of unsaturated alcohols using flow chemistry. 13 s. Molecules . Vol. 25.
https://hdl.handle.net/11250/2658091

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig