English version
Sam Woodford

Sam Woodford

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Keprate, Arvind ; Woodford, Sam ; Borrajo, Rafael (2023). From Theory to Practice Leveraging Project Based Learning to Cultivate Student Engagement in Mechanical Engineering Education. ., . (Red.). IEEM 2023 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management Singapore 18 - 21 December 2023. IEEE conference proceedings.
https://doi.org/10.1109/IEEM58616.2023.10406362Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig