English version

MaxBiogas-prosjektet

OsloMet og Veas samarbeider om å utvikle digitale teknologier som kan gjøre biogassproduksjon mer energieffektiv og minimere miljøpåvirkningen, og øke digital kompetanse i vannbransjen i Norge.

Vannsektoren bruker om lag én prosent av det totale energiforbruket i EU, noe som gir en høy energiregning som dekkes av innbyggere i kommuner via kommunale avgifter.

EU har satt et mål om energinøytralitet i vannsektoren innen 2040. Dette innebærer fornybar energiproduksjon fra avløpsslam, fjernvarme, CO2-nøytral produksjonsprosess og en ressurseffektiv bioøkonomi.

Norsk avløpsnæring har ambisiøse bærekraftsmål (norskvann.no), derfor er det viktig å investere i energieffektiv biogassproduksjon fra avløpsslam.

Biogass kan erstatte diesel og andre fossile energibærere i transportindustrien, øke inntektene til Water Resource Recovery Facilities (WRRF) og redusere miljøpåvirkningene knyttet til produksjon og bruk av biogass.

Nettside for MaxBiogas-prosjektet (uni.oslomet.no).

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    • Oslo Metropolitan University, Norway
    • Veas Selvkost AS, Norway

Forskningsnyheter

Fra vannrenseanlegg. Et baseng fylt av kloakk med belyst betongtak over.
Slik kan kloakk bli miljøvennlig drivstoff

Det du spyler ned i toalettet blir miljøvennlig drivstoff til busser og trailere. OsloMet-forskere prøver nå å gjøre produksjonen av biogass mer energieffektiv og miljøvennlig ved hjelp av kunstig intelligens.