English version

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) tilbyr bachelor- og masterstudier i ingeniørfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Instituttet i tall

Studenter
780

i 2023 (tall fra DBH).

Ansatte
41

årsverk i 2023 (tall fra DBH)

Bachelorprogram
3

i ingeniørfag

Masterprogram
2

i anvendt data- og informasjonsteknologi og maskinteknologi

Organisasjon

 • Instituttledelse

  Laster inn ...
 • Adresser

  Instituttet holder til i Pilestredet 35 (P35) i Oslo.

  Telefon, postadresse og fakturaadresse

 • Eksternt samarbeid

  I våre eksterne samarbeid fokuserer vi på å etablere partnerskap med bedrifter og offentlige institusjoner, med spesielt fokus på bachelor- og masteroppgaver. 

  Som en del av vår forpliktelse til å holde oss oppdatert på bransjens krav, arrangerer vi relevansseminarer, der bransjeledere og institusjoner gir sine innsikter, og sikrer at våre utdanningsprogrammer blir i tråd med de stadig skiftende behovene i arbeidslivet. 

  For ytterligere informasjon og henvendelser om samarbeid, er du velkommen til å ta kontakt med instituttleder Astrid Oust Janbu.

  Bachelor- og masteroppgaver

  Våre studentoppgaver er designet for å takle realistiske faglige utfordringer, og gir studentene muligheten til å bruke kunnskap og ferdigheter fra studiene på en praktisk måte.

  Universitetet tilbyr grundig veiledning, og sikrer at det faglige innholdet blir ivaretatt på en best mulig måte.

  Studentene får verdifulle kontakter i arbeidslivet og bedre jobbmuligheter, samtidig som utdanningene blir mer relevante gjennom praktiske oppgaver. 

  Hvis du er interessert i et samarbeid knyttet til bachelor- eller masteroppgaver, ta kontakt med instituttleder Astrid Oust Janbu