English version
Olav-Johan Øye

Olav-Johan Øye

Kort om

Seniorrådgjevar i kommunikasjon, og kommunikasjonsfagleg kontaktperson for Institutt for bygg- og energiteknikk, Institutt for informasjonsteknologi og Institutt for maskin, elektronikk og kjemi.

Arbeidsoppgåvene mine er - å ha ansvar for innhald knytt til Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) på universitetet sine nettsider - innhaldsproduksjon, publisering, utvikling og vedlikehald til nettsider og sosiale media, særleg informasjon om studieprogram, forsking og utvikling, og fakultetet - rådgjeving og planlegging - og andre arbeidsoppgåver innan informasjon, kommunikasjon og marknadsføring

Administrative arbeidsområder

Strategisk kommunikasjon   Elektronisk kommunikasjon   Nettpublisering   Sosiale medier   Studentrekruttering   Forskningsformidling   Markedsføring   Nettredaktør   Pressekontakt   Foto

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Øye, Olav-Johan (2023). Slik kan synshemmede få hjelp av kunstig intelligens.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Øye, Olav-Johan (2023). OsloMet med fem nærings-ph.d.-ar innan augeforsking.
https://www.oslomet.no/om/nyheter/oslomet-med-fem-...

Øye, Olav-Johan (2023). Samarbeid mellom toppforskere gir resultater.
https://www.oslomet.no/om/nyheter/samarbeid-mellom...

Øye, Olav-Johan (2023). Flere er plaget av tørre øyne: Nå jakter forskere på bedre behandling.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Øye, Olav-Johan (2023). Kunstig intelligens nyttig i behandling av tørre øyne.
https://forskning.no/kunstig-intelligens-oslomet-p...

Øye, Olav-Johan (2023). Her kan kvantedatamaskiner ha best muligheter.

Øye, Olav-Johan (2022). Hvordan kan vi være sikre på at kunstig intelligens stiller rett diagnose?.
https://forskning.no/helse-kunstig-intelligens-med...

Øye, Olav-Johan (2022). Kunstig intelligens kan gi oss riktig diagnose. Men vi vet for lite om hvordan den gjør det.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Øye, Olav-Johan (2022). Storløyving til forskning på autonome søk.
https://www.oslomet.no/om/nyheter/forskningsloyvin...

Øye, Olav-Johan (2022). Bakterier kan rense skittent avløpsvann.
https://forskning.no/oslomet-partner/bakterier-kan...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig