Norwegian version
Olav-Johan Øye

Olav-Johan Øye

About

Senior communications adviser and communications contact for the Department of Civil Engineering and Energy Technology, the Department of Mechanical, Electronic and Chemical Engineering, and the Department of Computer Science.

My duties are
- responsibility for content related to the Faculty of technology, Art and Design on the university’s website
- production of content, publication, development and maintenance of webpages and social media, particularly with respect to information about study programmes, R&D and the faculty.
- advisory services and planning
- other information, communication and marketing duties

Administrative field of work

Strategic communication   Electronic communications   Web publishing   Social media   Student recruitment   Research communication   Marketing   Web Editor   Press contact   Photography

Publications and research

Dissemination

Øye, Olav-Johan; Kaushik, Hitesh; Eika, Evelyn (2020). Dataprogrammet lover å gjøre teksten din bedre, men retter bare skrivefeil.
https://forskning.no/data-oslomet-partner/dataprog...

Øye, Olav-Johan; Saksvik, Ivar Bjørgo (2020). Undervannsrobot skal finne forurensning i havet.
https://forskning.no/forurensning-havet-miljooverv...

Øye, Olav-Johan; Do, van Thanh; Feng, Boning (2020). 5G kan brukes til mye mer enn 4G.
https://forskning.no/data-internett-medisinske-met...

Øye, Olav-Johan; Tatara, Naoe; Andreassen, Hege Kristin; Hammer, Hugo Lewi; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Mirkovic, Jelena (2019). Førstegenerasjons pakistanske innvandrere bruker lite IKT i egenbehandling av type 2 -diabetes.

Øye, Olav-Johan; Tatara, Naoe; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Mirkovic, Jelena; Hammer, Hugo Lewi; Andreassen, Hege Kristin (2019). E-helsetjenester er ikke tilpasset innvandrergrupper.

Øye, Olav-Johan; Alcocer, Alex (2018). Billigere og tryggere miljøovervåkning.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Øye, Olav-Johan; Yazidi, Anis (2017). Vil styre strømforbruket vårt via internett.
https://forskning.no/energi-partner-oslomet/vil-st...

Øye, Olav-Johan; Güler, Evin (2017). Kreativitet på tvers.

Øye, Olav-Johan; Güler, Evin (2017). 3D-løsning fra Makerspace.

Øye, Olav-Johan; Güler, Evin (2016). Makeriet gjør det mulig.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete