English version
Inger Vagle

Inger Vagle

Vitenskapelige publikasjoner

Amble, Nina ; Møller, Ellen ; Vagle, Inger (2022). Friere yrkesvalg i det yrkesfaglige feltet. Forskning og forandring. Vol. 5.
https://doi.org/10.23865/fof.v5.3673

Dahlback, Jorunn ; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2022). Dybdelæring i et yrkesfaglig perspektiv. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/sjvd.4573

Hansen, Kari; Haaland, Grete; Møller, Ellen ; Vagle, Inger (2020). Kjønn på dagsorden:Et ikketema i yrkesfaglærerutdanningene?. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 5.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3715

Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2019). Makt og innflytelse i prosessen med å endre strukturen i yrkesopplæringen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3505

Vagle, Inger ; Møller, Ellen (2017). Mangfoldig aksjonsforskning for et mangfoldig skole- og arbeidsliv. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Red.). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold . s. 337-355. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.17

Amble, Nina ; Møller, Ellen ; Vagle, Inger (2017). Feministisk aksjonsforskning i det yrkesfaglige feltet. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Red.). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold . s. 315 -335. Cappelen Damm Akademisk.

Bødtker-Lund, Daniel ; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2017). Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglærere erfaringer med yrkesopplæring i Vg1. 33 s. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 2.
https://doi.org/10.7577/sjvd.2577

Haaland, Grete; Vagle, Inger (2016). Profesjonsretting og forholdet mellom eksamensform og sluttvurdering. Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. s. 33-50. Gyldendal Akademisk.

Dahlback, Jorunn ; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2015). Yrkesfaglærerens kompetanse i fremtidens skole. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Red.). Tett på yrkesopplæring. s. 89-111. Fagbokforlaget.

Dahlback, Jorunn ; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2015). Utvikling av relevant kompetanse gjennom den treårige yrkesfaglærerutdannelse. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Red.). Tett på yrkesopplæring. s. 112-130. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig