English version
Ann Lisa Sylte

Ann Lisa Sylte

Kort om

Professor i pedagogikk

- PhD i Utdanningsvitenskap om Didaktiske prinsipper for relevant yrkes- og profesjonsutdanning

Erfaring / arbeidsområde

- Prosjektleder for NFR-prosjektet Lærerutdanningsskoler (LUSY) 2020-2025

- Forskningsleder v/ Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)

- Forskningsgruppeleder v/ YLU

- Aksjonsforskning / forskningsprosjekter

Emneansvarlig for Ph.d.-kursene

- Yrkespedagogisk forskning, Yrkesdidaktiskforskning,  Aksjonsforskning

- Master i yrkespedagogikk 

- Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse

- Yrkesfaglærerutdanning

Eksternt oppdrag

- Professor v/ Pedagogisk basiskurs for politiutdannere, Politihøgskolen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emner

Profesjonspedagogikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Magnussen, Kaija-Liisa ; Sylte, Ann Lisa (2022). Tilrettelegging for dybdelæring og helhetlig yrkeskompetanse i helsefagarbeiderutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling.
https://doi.org/10.7577/sjvd.4282

Havreberg, Solveig Dalehaug ; Sylte, Ann Lisa (2021). Velferdsteknologi i helse- og oppvekstyrker: Digitalt kompetansebehov i yrkesfaglig utdanning. 22 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 11.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.21v11i1

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2020). The Importance of Authentic Workplace-Based Assessment: A Study From VET Teacher Education. 22 s. International Journal for Research in Vocational Education and Training. Vol. 7.
https://doi.org/10.13152/ijrvet.7.3.3

Sylte, Ann Lisa (2020). Predicting the future competence needs in working life: Didactical implications for VET in Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training.
https://doi.org/10.13152/IJRVET.7.2.3

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2019). Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3234

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2018). Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole. 21 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 8.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188357

Sylte, Ann Lisa (2018). Profesjonsretting og studentaktivitet. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 3.
https://doi.org/10.7577/sjvd.2694

Sylte, Ann Lisa (2017). Validitet i aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Red.). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold . s. 443-462. Cappelen Damm Akademisk.

Sylte, Ann Lisa ; Jahanlu, David (2017). Profesjonsrettet lærerutdanning for yrkesfag - dagens undervisning og opplevelse av relevans. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 2.
https://doi.org/10.7577/sjvd.2010

Sylte, Ann Lisa (2016). Profesjonspedagogikk - yrkesretting / profesjonsretting av pedagogikk og didaktikk (2. utg.). ISBN: 978-82-05-49450-3. 298 s. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig