English version

EGREEN+

Prosjektet handler om småbedrifters og de grønne bransjenes klima- og miljøutfordringer.

Om prosjektet

European Green Mastery (EGREEN +) er et EU-prosjekt som går over tre år. Prosjektet handler om småbedrifters og de grønne bransjenes klima – og miljøutfordringer. Grønne byer, klimaforandringer, landskapsreduksjon av flom, miljøforbedring av byer, biosikkerhet, jordbeskyttelse, invaderende arter og grønne innkjøp ved offentlige kontrakter er noen av de områdene som skal belyses. Det skal utvikles felles opplæringsmoduler rundt disse temaene opp til mesterbrev-/fagskolenivå. Dette skal knyttes opp mot utvikling av digitale ferdigheter, og tilrettelegges for nettbasert læring.

OsloMet med ansvar for arbeidspakker

OsloMet ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) har ansvar for fire arbeidspakker i prosjektet, hvorav én er i samarbeid med Norges grønne fagskole – VEA. Hovedansvarlig for prosjektet ved YLU er Dosent Hæge Nore og førstelektor Jorunn Dahlback.  Partnerne er både bransjeorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, forskningsinstituttet og organisasjoner som jobber med utvikling av digitale ressurser.

Dokumentasjon av realkompetanse

Arbeidspakkene OsloMet har ansvar for er relatert til dokumentasjon av realkompetanse innen prosjektets temaer, med videobasert dokumentasjon, læringsutbyttebeskrivelser og matriser, og design av opplæringspakker. Det skal utvikles MOOC/VOOC som støtter opplæringspakkene, samt prosedyrer for vurdering og sertifisering av kompetanse. 
Dette arbeidet passer godt med det pågående arbeidet rundt Fagfornyelsen og utvikling av nye læreplaner i regi av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.

Finansiering

Prosjektet er finansiert med 725.000 euro under EUs Erasmus+, Sector Skills Alliances, og er det eneste prosjektet som er initiert utenfor EUs medlemsland, som fikk støtte. I alt 12 partnerorganisasjoner fra åtte land deltar i prosjektet som ledes av NTI-MMM og EUROMASC, aktører som OsloMet, og tidligere HiOA har hatt en rekke samarbeidsprosjekter med. 

Logo of EGREEN+ – European Green Mastery
 • Partnere

  • SARL Kalibao, Frankrike
  • Wiener Institut für Arbeitsmarkt- und Bildungsforschung, Østerrike
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorz, Nederland
  • Ou Yebisu Eesti, Estland
  • European Landscape Contractors Association, Nederland
  • Kunnskapsdepartementet, Norge
  • EUROMASC AS, Norge
  • Asociacion para el Desarrollo Socio Economico de la Loma y las Villas, Spania
  • Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH, Tyskland
  • OsloMet – storbyuniversitetet, Norge
  • Eesti Maastikuehitajate Liit, Estland
 • Deltakere ved OsloMet

  Laster inn ...
 • Les mer

Logo som på engelsk forklarer at prosjektet er delfinansiert av EUs Erasmus+-program