English version
Kristin Reichborn-Kjennerud

Kristin Reichborn-Kjennerud

Kort om

Kristin Reichborn-Kjennerud, Ph.D er statsviter og sosiolog, men har også utdanning innenfor ledelse, administrasjon og revisjon. Kristin leder Forskningsrådsprosjektet "Kjøp bærekraftig" som skal hjelpe kommuner og offentlige organisasjoner å kjøpe mat- og cateringtjenester mer bærekraftig. Kristin er også arbeidspakkeleder i to prosjekter som berører sosialt entreprenørskap. Ett Horizonprosjekt, EdiCitNet, som stimulerer, tester ut og skaper nye rammer for sosialt- og grønt entreprenørskap gjennom bylaboratorier. Det andre prosjektet er DEMUDIG som ser på innbyggeres medvirkning i by- og lokalsamfunnsutvikling. Kristin har primært forsket på offentlig forvaltning, men hennes kjernekompetanse er innen evaluering ettersom hennes doktorgrad omhandlet effekten av evalueringsundersøkelser/forvaltningsrevisjon på forvaltningen. Forvaltningsrevisjon er evalueringer som skal hjelpe forvaltningen å forbedre sine tjenester. Kristin har tidligere jobbet i statsforvaltningen og i Riksrevisjonen slik at hun kjenner forvaltningen både praktisk og teoretisk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi   Statsvitenskap og organisasjonsteori   Urbanisme

Emner

Demokrati   Evaluering   Organisasjonslæring   Entreprenørskap   Forvaltningsrevisjon   Sosial innovasjon   Styring, tillit og kontroll   Ansvarsutkreving   Byforskning   Innovasjon for bærekraft   Sosial bærekraft   Bærekraft i det bygde miljøet   New Public Management

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Reichborn-Kjennerud, Kristin (2024). Hva betyr sosial bærekraft?. 8 s. Fagbladet samfunn og økonomi. Vol. 2024.

Plassnig, Sara Noémie; Pettit, Marisa; Reichborn-Kjennerud, Kristin ; Säumel, Ina (2022). Successful scaling of Edible City Solutions to promote food citizenship and sustainability in food system transitions. Frontiers in Sustainable Cities. Vol. 4.
https://doi.org/10.3389/frsc.2022.1032836

Hovik, Sissel ; Legard, Sveinung ; McShane, Ian; Middha, Bhavna; Reichborn-Kjennerud, Kristin ; Ruano de la Fuente, José Manuel (2022). Participation and influence in urban development: Does city e-participation strategy matter?. Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (Red.). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. Palgrave Macmillan.

Ruano de la Fuente, José Manuel; Reichborn-Kjennerud, Kristin (2022). Inside the black box: perspectives and attitudes of civil servants on citizen participation. Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (Red.). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. Palgrave Macmillan.

Hovik, Sissel ; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin ; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (2022). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. ISBN: 9783030999391. Palgrave Macmillan.

Reichborn-Kjennerud, Kristin ; McShane, Ian; Middha, Bhavna; Ruano, Jose (2021). Exploring the relationship between trust and participatory processes: Participation in urban development in Oslo, Madrid and Melbourne. Nordic Journal of Urban Studies. Vol. 1.
https://doi.org/10.18261/issn.2703-8866-2021-02-01

Reichborn-Kjennerud, Kristin ; Ruano de la fuente, josé; Sorando, Daniel (2021). Ways to gain influence for residents in two gentrifying neighbourhoods: a comparison between Tøyen in Oslo and Lavapiés in Madrid. 28 s. Papeles de Población. Vol. 27.
https://doi.org/10.22185/24487147.2021.110.32

Reichborn-Kjennerud, Kristin ; Ruano de la fuente, josé; Mc Shane, ian; Middha, Bhavna (2021). Exploring the relationship between trust and participatory processes: Participation in urban development in Oslo, Madrid and Melbourne. Nordic Journal of Urban Studies. Vol. 2.

Reichborn-Kjennerud, Kristin (2021). Key Insights into What Makes Public Organizations Learn from Training Programs. 17 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 12.
https://doi.org/10.18291/njwls.129052

Reichborn-Kjennerud, Kristin ; Gonzales-Diaz, Beleb; Enrico, Bracci; Carrington, Thomas; Hathaway, James Carl; Jeppesen, Kim Klarskov; Steccolini, Ileana (2019). Sais Work Against Corruption In Scandinavian, South-European And African Countries: An Institutional Analysis. The British Accounting Review. Vol. 51.
https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.100842

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig