English version
Sissel Hovik

Sissel Hovik

Kort om

Jeg er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøgskolen, OsloMet, tilknyttet faggruppa for offentlig administrasjon og styring. Jeg har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2001. Fra 1986 til 2009 jobbet jeg som forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning.

Jeg underviser i offentlig politikk, samarbeid og samstyring. Min forskningsinteresse er særlig om samstyring, flernivåstyring og demokrat og deltakelse, tematisk avgrenset til miljø- og naturressursforvaltning og byutvikling.  

I det siste har jeg forsket på innbyggerdeltakelse i byutviklingsprosesser, og spesielt hvordan dette kan fremmes gjennom digitale kanaler. Jeg forsker også på forutsetninger for og virkninger av reformer der statlig og kommunal forvaltning pålegges å samarbeide.

 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Miljøvern   Governance   Forholdet mellom stat og kommuner   Kommunal forvaltning og politikk   Flernivåstyring   Samhandlingsledelse   Deltakelse

Regioner

Norden

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hovik, Sissel; Legard, Sveinung; McShane, Ian; Middha, Bhavna; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel (2022). Participation and influence in urban development: Does city e-participation strategy matter?. Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (Red.). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. Palgrave Macmillan.

Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (2022). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. ISBN: 9783030999391. Palgrave Macmillan.

Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony (2022). Linkages between Citizen Participation, Digital Technology and Urban Development. Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (Red.). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-99940-7_1

Legard, Sveinung; Hovik, Sissel (2022). The impact of digital participation on democratic urban governance. Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (Red.). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. Palgrave Macmillan.

Hovik, Sissel; Stigen, Inger Marie (2022). The paradox of organizational complexity in urban development: boundary spanners’ handling of citizen proposals. Local Government Studies.
https://doi.org/10.1080/03003930.2022.2052857

Hovik, Sissel (2019). Integrated Water Quality Governance and Sectoral Responsibility: The EU Water Framework Directive’s Impact on Agricultural Sector Policies in Norway. 18 s. Water. Vol. 11.
https://doi.org/10.3390/w11112215

Høgmo, Hanne C.; Lorentzen, Helga Ruus; Hovik, Sissel (2019). "... og hekken vokste kjempehøy …" - Om virkemidler for bekjempelse av fremmede arter i Norge. Nordisk Administrativt Tidsskrift. Vol. 95.

Hovik, Sissel; Hongslo, Eirin (2017). Balancing Local Interests and National Conservation Obligations in Nature Protection. The Case of Local Management Boards in Norway. Journal of Environmental Planning and Management. Vol. 60.
https://doi.org/10.1080/09640568.2016.1176556

Hongslo, Eirin; Hovik, Sissel; Zachrisson, Anna; Aasen Lundberg, Aase Kristine (2016). Decentralization of conservation management in Norway and Sweden—different translations of an international trend. 17 s. Society & Natural Resources. Vol. 29.
https://doi.org/10.1080/08941920.2015.1086456

Hovik, Sissel; Hanssen, Gro Sandkjær (2016). Implementing the EU Water Framework Directive in Norway: Bridging the Gap Between Water Management Networks and Elected Councils?. Journal of Environmental Policy and Planning. Vol. 18.
https://doi.org/10.1080/1523908X.2016.1149049

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig