English version
Sissel Hovik

Sissel Hovik

Kort om

Utdannet statsviter, med hovedfag fra Universitetet i Oslo i 1986, og Dr. polit grad fra samme sted i 2001. Fra 1986 til 2009 forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning. Ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2009 som førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, og fra mai 2015 professor i organisasjon og ledelse.
Siden 1986 forsket på tema innenfor kommunal organisering og styring, stat-kommuneforholdet og miljøpolitikk, siden 2000 særlig innen områdene desentralisering, styring og iverksetting, lokal forvaltning av naturressurser, og styring og ledelse av og i flernivånettverk.
Underviser innenfor offentlig politikk og administrasjon, samhandlingsledelse og samfunnsvitenskapelig metode.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Miljøvern   Governance   Forholdet mellom stat og kommuner   Kommunal forvaltning og politikk   Flernivåstyring   Samhandlingsledelse   Deltakelse

Regioner

Norden

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Legard, Sveinung; Hovik, Sissel (2022). The impact of digital participation on democratic urban governance. Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (Red.). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. 8. Palgrave Macmillan.

Hovik, Sissel; Legard, Sveinung; McShane, Ian; Middha, Bhavna; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel (2022). Participation and influence in urban development: Does city e-participation strategy matter?. Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (Red.). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. 2. Palgrave Macmillan.

Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony (2022). Linkages between Citizen Participation, Digital Technology and Urban Development. Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (Red.). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. 1. Palgrave Macmillan.

Hovik, Sissel; Giannoumis, G. Anthony; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ruano de la Fuente, José Manuel; McShane, Ian; Legard, Sveinung (2022). Citizen participation in the information society. Comparing modes and blends of participatory channels in urban development. ISBN: 9783030999391. Palgrave Macmillan.

Hovik, Sissel; Stigen, Inger Marie (2022). The paradox of organizational complexity in urban development: boundary spanners’ handling of citizen proposals. Local Government Studies .

Hovik, Sissel (2019). Integrated Water Quality Governance and Sectoral Responsibility: The EU Water Framework Directive’s Impact on Agricultural Sector Policies in Norway. 18 s. Water . Vol. 11.

Høgmo, Hanne C.; Lorentzen, Helga Ruus; Hovik, Sissel (2019). "... og hekken vokste kjempehøy …" - Om virkemidler for bekjempelse av fremmede arter i Norge. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 95.

Hovik, Sissel; Hongslo, Eirin (2017). Balancing Local Interests and National Conservation Obligations in Nature Protection. The Case of Local Management Boards in Norway. Journal of Environmental Planning and Management . Vol. 60.
http://hdl.handle.net/11250/2451754

Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Stokke, Knut Bjørn (2016). Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Can the New River Basin Districts Ensure Environmental Policy Integration?. 25 s. International Journal of Water Governance. Vol. 4.
http://hdl.handle.net/11250/2489306

Hovik, Sissel; Hanssen, Gro Sandkjær (2016). Implementing the EU Water Framework Directive in Norway: Bridging the Gap Between Water Management Networks and Elected Councils?. Journal of Environmental Policy and Planning . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/3219

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig