English version
Heidi Moen Gjersøe

Heidi Moen Gjersøe

Kort om

Jeg er tilknyttet Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet, og har min hovedstilling som professor ved VID vitenskapelige høgskole, fakultet for sosialfag.

Forskningsfelt: Arbeids- og velferdstjenester (NAV), velferds- og sosialpolitikk, bakkebyråkrati, brukeropplevelser og skjønnsutøvelse.

Jeg er associate editor for International Journal of Social Welfare, og redaktør for KAI-kronikken.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid   Sosiologi

Emner

Sosialpolitikk   Kvalitative forskningsmetoder   NAV   Brukerperspektiv   Unge voksne   Velferdspolitikk   NAV-reformen   Skjønnsutøvelse   Trygd og sosialt arbeid   Aktiveringspolitikk   Førstelinjetjeneste   NEET

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gjersøe, Heidi Moen; Jones, Katy; Leseth, Anne; Scullion, Lisa; Martin, Philip (2023). Refraining from rights and giving in to personalised control: young unemployed peoples’ experiences and perceptions of public and third sector support in the UK and Norway. European Journal of Social Work .
https://hdl.handle.net/11250/3069752

Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne (2022). Rettigheter, behov og plikter i aktivitetspolitikken: Forståelser av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Kritisk juss . Vol. 48.
https://hdl.handle.net/11250/3012063

Gjersøe, Heidi Moen; Strand, Anne Hege Henden (2021). The Street-Level Organisation in-between Employer Needs and Client Needs: Creaming Users by Motivation in the Norwegian Employment and Welfare Service (NAV). Journal of Social Policy . Vol. 52.

Gjersøe, Heidi Moen (2021). Providing help or restrictions? Frontline workers’ understandings of behavioural conditionality for health-related social insurance and social assistance benefit in a joined-up governance context. European Journal of Social Work .

Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne (2021). Time to work – opposing political rationality with young peoples’ experiences of working in a mandatory activation context in Norway. Journal of Applied Youth Studies (JAYS) . Vol. 4.
https://hdl.handle.net/11250/2987404

Gjersøe, Heidi Moen (2020). Frontline provision of integrated welfare and employment services: Organising for activation competency. International Journal of Social Welfare . Vol. 30.

Leseth, Anne; Vilhena, Susana; Gjersøe, Heidi Moen (2020). Aktivitetspliktens innside og utside – Unge mottakere av sosialhjelp og deres erfaringer med aktivitetsplikt. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.
https://hdl.handle.net/11250/2660110

Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana (2019). Frontline implementation of welfare conditionality in Norway: A maternalistic practice. Social Policy & Administration . Vol. 54.

Gjersøe, Heidi Moen (2019). Profesjoner. Brodtkorb, Elisabeth; Rugkåsa, Marianne (Red.). Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Kapittel 2 Profesjoner. s. 41-61. Gyldendal Akademisk.

Gjersøe, Heidi Moen (2016). Vurdering av arbeidsevne i NAV: Et spørsmål om kunnskap?. Sosiologi i dag . Vol. 46.
http://hdl.handle.net/11250/2476733

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig