English version
Heidi Moen Gjersøe

Heidi Moen Gjersøe

Kort om

Jeg er tilknyttet Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet, hvor jeg blant annet er redaktør for KAI-kronikken.

Mitt forskningsfelt er knyttet til arbeids- og velferdstjenester (NAV), velferds- og sosialpolitikk, bakkebyråkrati, brukeropplevelser og skjønnsutøvelse.

Jeg har min hovedstilling som professor ved VID vitenskapelige høgskole, fakultet for sosialvitenskap.

Jeg er også associate editor for International Journal of Social Welfare.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid   Sosiologi

Emner

Sosialpolitikk   Kvalitative forskningsmetoder   NAV   Brukerperspektiv   Unge voksne   Velferdspolitikk   NAV-reformen   Skjønnsutøvelse   Trygd og sosialt arbeid   Aktiveringspolitikk   Førstelinjetjeneste   NEET

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gjersøe, Heidi Moen ; Leseth, Anne Birgitte (2024). Waiting as sociality–relational waithood in Norwegian activation. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2024.2315561

Myraunet, Ingunn ; Strøm, Anita; Gjersøe, Heidi Moen (2023). From Model to Everyday Practice: A Qualitative Observational Study of Daily Fact Team Board Meetings. 10 s. International Journal of Integrated Care (IJIC). Vol. 23.
https://doi.org/10.5334/ijic.7555

Gjersøe, Heidi Moen ; Jones, Katy; Leseth, Anne ; Scullion, Lisa; Martin, Philip (2023). Refraining from rights and giving in to personalised control: young unemployed peoples’ experiences and perceptions of public and third sector support in the UK and Norway. European Journal of Social Work. Vol. 27.
https://doi.org/10.1080/13691457.2023.2212875

Gjersøe, Heidi Moen ; Leseth, Anne (2022). Rettigheter, behov og plikter i aktivitetspolitikken: Forståelser av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Kritisk juss. Vol. 48.
https://doi.org/10.18261/kj.48.1.7

Gjersøe, Heidi Moen ; Leseth, Anne (2021). Time to work – opposing political rationality with young peoples’ experiences of working in a mandatory activation context in Norway. 14 s. Journal of Applied Youth Studies (JAYS). Vol. 4.
https://doi.org/10.1007/s43151-021-00031-x

Gjersøe, Heidi Moen (2021). Providing help or restrictions? Frontline workers’ understandings of behavioural conditionality for health-related social insurance and social assistance benefit in a joined-up governance context. 12 s. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1934412

Gjersøe, Heidi Moen ; Strand, Anne Hege Henden (2021). The Street-Level Organisation in-between Employer Needs and Client Needs: Creaming Users by Motivation in the Norwegian Employment and Welfare Service (NAV). 17 s. Journal of Social Policy. Vol. 52.
https://doi.org/10.1017/S0047279421000933

Gjersøe, Heidi Moen (2020). Frontline provision of integrated welfare and employment services: Organising for activation competency. International Journal of Social Welfare. Vol. 30.
https://doi.org/10.1111/ijsw.12464

Leseth, Anne ; Vilhena, Susana ; Gjersøe, Heidi Moen (2020). Aktivitetspliktens innside og utside – Unge mottakere av sosialhjelp og deres erfaringer med aktivitetsplikt. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 23.
https://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-02-04

Gjersøe, Heidi Moen ; Leseth, Anne ; Vilhena, Susana (2019). Frontline implementation of welfare conditionality in Norway: A maternalistic practice. Social Policy & Administration. Vol. 54.
https://doi.org/10.1111/spol.12567

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig