English version
Lise Cecilie Kleppe

Lise Cecilie Kleppe

Kort om

Lise Cecilie Kleppe er sosionom og har master i sosialt arbeid (2008) og doktorgrad fra Helsefag ved Universitetet i Oslo (2015). For tiden i funksjon som utdanningsleder og nestleder ved instituttet.
Utdanningsledelse
Samfunnsvitenskap, sosialt arbeid.
Profesjonelt ansvar i møte mellom frontlinjearbeiderne og brukere.
Arbeidsinkludering og inkluderingskompetanse
Rammevilkårenes betydning for profesjonenes yrkesutøvelse.
Sosialt arbeid i digitaliseringens tid.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosialt arbeid

Emner

Diskursanalyse   Tekstanalyse   Profesjonelt ansvar   Diskursteori   Lærebokanalyse   Tverrprofesjonelt samarbeid   Arbeidsinkludering og inkluderingskompetanse   Profesjonsutøvelse og digitalisering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Slaatto, Ane; Kleppe, Lise Cecilie; Mellblom, Anneli; Baugerud, Gunn Astrid (2022). Youth in Residential Facilities: “Am I Safe?,” “Do I Matter?,” and “Do You Care?”. Residential Treatment for Children & Youth. Vol. 40.
https://doi.org/10.1080/0886571X.2022.2082628

Slaatto, Ane; Mellblom, Anneli; Kleppe, Lise Cecilie; Baugerud, Gunn Astrid (2021). Safety in Residential Youth Facilities: Staff Perceptions of Safety and Experiences of the "Basic Training Program in Safety and Security". 27 s. Residential Treatment for Children & Youth. Vol. sep.
https://doi.org/10.1080/0886571X.2021.1978035

Bjørlykhaug, Knut Ivar; Karlsson, Bengt Eirik; Kim, Hesook Suzie; Kleppe, Lise Cecilie (2021). Social support and recovery from mental health problems: a scoping review. 31 s. Nordic Social Work Research. Vol. 12.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2020.1868553

Slaatto, Ane Jacobsen; Mellblom, Anneli; Kleppe, Lise Cecilie; Baugerud, Gunn Astrid; Kjøbli, John (2021). Conflict prevention, de-escalation and restraint in children/youth inpatient and residential facilities: A systematic mapping review. Children and Youth Services Review. Vol. 127.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106069

Kleppe, Lise Cecilie; Støren-Vaczy, Blanka (2019). Temporary Employment Agencies’ Role in Work Inclusion of Immigrants and Refugees: Opportunities or a Permanent Precariat?. Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (Red.). Inclusive Consumption: Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. s. 119-131. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215031699-2019-07

Kleppe, Lise Cecilie; Heggen, Kristin; Engebretsen, Eivind (2015). Nursing textbooks’ conceptualization of nurses’ responsibilities related to the ideal of a holistic view of the patient: A critical analysis. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP).
https://doi.org/10.5430/jnep.v6n3p106

Kleppe, Lise Cecilie; Heggen, Kristin; Engebretsen, Eivind (2014). Dual ideals and single responsibilities – a critical analysis of social workers’ responsibility for the ideal of promoting justice at the individual and the societal level. Nordic Social Work Research.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2014.891534

Kleppe, Lise Cecilie; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin (2012). Asylmottak og innsnevring av ansvar. Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin (Red.). Makt på nye måter. Universitetsforlaget.

Kleppe, Lise Cecilie; Engebretsen, Eivind (2010). Professional Responsibility and Human Rights at Asylum Reception Centres. Nordic Journal of Human Rights.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig