English version
Siri Fjeldheim

Siri Fjeldheim

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Fjeldheim, Siri ; Kleppe, Lise Cecilie ; Stang, Edda ; Støren-Vaczy, Blanka (2024). Digital competence in social work education: readiness for practice. 17 s. Social Work Education.
https://doi.org/10.1080/02615479.2024.2334800

Morten, Julie; Jeyasingham, Dharman; Vindegg, Jorunn ; Fjeldheim, Siri (2022). How Does Race Work in Social Work Education? Everyday Racial Logics, Distinctions and Practices on Social Work Qualifying Programmes in England. 17 s. The British Journal of Social Work. Vol. 53.
https://doi.org/10.1093/bjsw/bcac120

Fjeldheim, Siri (2017). Translations in social work. European Journal of Social Work. Vol. 21.
https://doi.org/10.1080/13691457.2017.1320535

Fjeldheim, Siri ; Levin, Irene ; Engebretsen, Eivind (2015). The theoretical foundation of social case work. Nordic Social Work Research. Vol. 5.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2015.1067900Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig