English version
Jorunn Vindegg

Jorunn Vindegg

Kort om

Min undervisningserfaring og forskningsinteresser er knyttet til profesjonell læring i utdanning og praksisfelt, kunnskap for praksis, teori og praksis/ teori i praksis, kunnskapsgrunnlaget og kunnskapsperspektiver i sosialt arbeid og barnevern, praksisbasert forskning og forskningsbasert praksis i sosialt arbeid med særlig vekt på barnevern

Vitenskapelige publikasjoner

Morten, Julie; Jeyasingham, Dharman; Vindegg, Jorunn; Fjeldheim, Siri (2022). How Does Race Work in Social Work Education? Everyday Racial Logics, Distinctions and Practices on Social Work Qualifying Programmes in England. The British Journal of Social Work .

Vindegg, Jorunn (2021). Exploring the theory-practice dimension of social work- perceptions of children in the field of child welfare. Outlines : Critical Social Studies . Vol. 22.
https://tidsskrift.dk/outlines/article/view/127156

Vindegg, Jorunn; Smeby, Jens-Christian (2019). Narrative reasoning and coherent alignment in field placement. Social Work Education .

Bell, Linda; Appel Nissen, Maria; Vindegg, Jorunn (2017). The construction of professional identity in social work: experience, analytical reflection and time. Blom, Bjørn; Evertsson, Lars; Perlinski, Marek (Red.). Social and caring professions in European welfare states : policies, services and professional practices. Part 1, chap 3. s. 37-51. Policy Press.

Vindegg, Jorunn; Stang, Elisabeth Gording (2016). Utvikling av kritisk refleksjon i barnevernet gjennom evaluering og selvregulering. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 93.

Vindegg, Jorunn (2014). Ubehaget i kunnskapsdebatten. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Red.). Ubehaget i sosialt arbeid. 8. Gyldendal Akademisk.

Vindegg, Jorunn (2009). Evidensbasert sosialt arbeid. Grimen, Harald; Terum, Lars Inge (Red.). Evidensbasert profesjonsutøvelse. kapittel 4. s. 63-85. Abstrakt forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig