English version
Anne Birgitte Leseth

Anne Birgitte Leseth

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag   Andre pedagogiske fag   Sosialantropologi

Emner

Velferdsstat   Kulturanalyse   Profesjon   Transkulturell psykiatri   Sykepleierutdanning   Kjønn og profesjon   Idrettsvitenskap   Arbeidsinkludering   Kvalitative metodologi   Sykepleieutdanning   Etnistitet   Mangfoldskompetanse

Regioner

Øst-Afrika   Norden

Land

Norge   Tanzania

Forskningsprosjekter

  • Utsatte unge, utenforskap og inkludering – en kunnskapssammenstilling

    Som et ledd i arbeidet med styrket innsats på det sosialpolitiske området ønsker Arbeids- og inkluderingsdepartementet, i samarbeid med Nordisk Ministerråd, å få utarbeidet en kunnskapssammenstilling og overordnet oppsummering av relevant norsk og nordisk forskningslitteratur om utsatte unge, utenforskap og inkludering.

Vitenskapelige publikasjoner

Leseth, Anne Birgitte ; Mangset, Marte ; Nordberg, Tanja Haraldsdottir ; Ihlebæk, Hanna Marie (2024). Tett på profesjon, arbeid og politikk: Kvalitative metodeutfordringer og verktøy for å løse dem. ISBN: 978-82-02-79500-9. 255 s. Cappelen Damm Akademisk.

Gjersøe, Heidi Moen ; Leseth, Anne Birgitte (2024). Waiting as sociality–relational waithood in Norwegian activation. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2024.2315561

Midtlyng, Grethe ; Leseth, Anne Birgitte (2024). «Men dette vet jo du»: Å forske i egen profesjon. Leseth, Anne Birgitte; Mangset, Marte; Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Ihlebæk, Hanna Marie (Red.). Tett på profesjon, arbeid og politikk: Kvalitative metodeutfordringer og verktøy for å løse dem. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.210.ch7

Gjersøe, Heidi Moen ; Jones, Katy; Leseth, Anne ; Scullion, Lisa; Martin, Philip (2023). Refraining from rights and giving in to personalised control: young unemployed peoples’ experiences and perceptions of public and third sector support in the UK and Norway. European Journal of Social Work. Vol. 27.
https://doi.org/10.1080/13691457.2023.2212875

Gjersøe, Heidi Moen ; Leseth, Anne (2022). Rettigheter, behov og plikter i aktivitetspolitikken: Forståelser av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Kritisk juss. Vol. 48.
https://doi.org/10.18261/kj.48.1.7

Gjersøe, Heidi Moen ; Leseth, Anne (2021). Time to work – opposing political rationality with young peoples’ experiences of working in a mandatory activation context in Norway. 14 s. Journal of Applied Youth Studies (JAYS). Vol. 4.
https://doi.org/10.1007/s43151-021-00031-x

Leseth, Anne ; Vilhena, Susana ; Gjersøe, Heidi Moen (2020). Aktivitetspliktens innside og utside – Unge mottakere av sosialhjelp og deres erfaringer med aktivitetsplikt. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 23.
https://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-02-04

Gjersøe, Heidi Moen ; Leseth, Anne ; Vilhena, Susana (2019). Frontline implementation of welfare conditionality in Norway: A maternalistic practice. Social Policy & Administration. Vol. 54.
https://doi.org/10.1111/spol.12567

Zlatanovic, Tatjana; Mausethagen, Sølvi ; Leseth, Anne ; Hougaard, Peter Forde (2018). The role of nurse teachers’ academic competencies; A research review. 15 s. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 8.
https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2018-04-02

Leseth, Anne ; Tellmann, Silje Maria (2018). Hvordan lese kvalitativ forskning? (2.utgave). ISBN: 9788202576974. 165 s. Cappelen Damm AS.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig