English version
Marte Mangset

Marte Mangset

Kort om

Jeg har en doktorgrad fra Sciences Po Paris og Universitetet i Bergen. Tittelen på avhandlingen er The discipline of historians: a comparative study of historians' constructions of the discipline of history in English, French and Norwegian universities. Jeg har spesialiert meg på internasjonale sammenlignende kvalitative sosiologiske studier av kunnskap, utdanning og makt. Jeg studerer blant annet forholdet mellom ekspertise og politikk, og jeg har jobbet mye med studier av eliter.
Jeg jobber for tiden med en sammenlignende studie av hvilke kunnskaper og ferdigheter som legitimerer byråkratiske lederes makt i Norge, Frankrike og Storbritannia. Jeg jobber også med tre mindre prosjekter om styringsinstrumenter i akademia, både i forskningsfinansiering og i rekrutteringsprosesser til akademiske stillinger.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Makt   Kvalitativ metode   Eliter   Politisk sosiologi   Fagekspertise   Byråkrati   Høyere utdanning og forskning   Rekruttering   Frankrike   Akademisk disiplin   Historiefaget

Land

Frankrike   Storbritannia og Nord-Irland   Norge

Forskningsprosjekter