English version

Ekspertisens autoritet i profesjonell skatterettspraksis (TAXLAW)

Hva karakteriserer skattejuristers ekspertise, på tvers av land og institusjoner, og hvordan trekker de grenser mellom deres egen og andre former for ekspertise?

Hvem har makt over skattepolitikken? Skattesystemer formes blant annet gjennom juridiske eksperters profesjonelle praksis – profesjonelle i statsapparatet og i den private sektoren, og skattejurister som underviser i skatterett ved universitetene og som praktiserer i retten.

Dette prosjektet vil undersøke – på tvers av land og institusjoner – hva som karakteriserer deres ekspertise, hvordan de trekker grenser mellom deres egen og andre former for ekspertise, og hvordan den institusjonelle konteksten hvor de praktiserer skatterett, understøtter forståelsene deres av juridisk ekspertise og autoritet.

Les mer på prosjektets engelske side, og på deres blogg (uni.oslomet.no).

 • Prosjektmedlemmer

  • Marte Mangset, førsteamanuensis, OsloMet/UiO
  • Helle Dyrendahl Staven, stipendiat, Senter for profesjonsstudier, OsloMet
  • Jérôme Pélisse, Centre de sociologie des organisations, Paris, France
  • Corentin Durand, SciencesPo, Centre for for sociology of organisations, Paris, France
  • Leonard Seabrooke, Copenhagen Business School - CBS, Fredriksberg, Denmark

Kontakt

Laster inn ...