English version
Grethe Midtlyng

Grethe Midtlyng

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Midtlyng, Grethe (2024). «Men dette vet jo du»: Å forske i egen profesjon. Leseth, Anne Birgitte; Mangset, Marte; Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Ihlebæk, Hanna Marie (Red.). Tett på profesjon, arbeid og politikk: Kvalitative metodeutfordringer og verktøy for å løse dem. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.210.ch7

Midtlyng, Grethe (2022). Safety rules in a Norwegian high-security prison: The impact of social interaction between prisoners and officers. 10 s. Safety Science. Vol. 149.
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.105690Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig