English version
Marit Nygård Halvorsen

Marit Nygård Halvorsen

Kort om

Jeg er utdannet lektor i nordisk, religion og psykologi ved Universitetet i Oslo der jeg tok mastergraden min i tekst og kommunikasjon (2022). Her undersøkte jeg hvordan latter i terapisamtaler kan påvirke både relasjonen og det terapeutiske arbeidet mellom pasient og terapeut, gjennom samtaleanalyse som metodologisk og teoretisk rammeverk. Generelt sett interesserer jeg meg for all språklig og ikke-språklig kommunikasjon mellom mennesker, språklige mønstre og regler og hvordan kunnskap om dette kan anvendes i praksis. På et spesifikt plan, er jeg interessert i profejonell kommunikasjon, og hvordan rammer, mønstre og roller kan avdekkes gjennom nær analyse av samtaler.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Halvorsen, Marit Nygård (2024). Investigating Midwives' Approaches in Thematizing Violence in Antenatal Care. OCHER. UiO/Ahus.

Halvorsen, Marit Nygård (2022). Hvorfor ler vi "Hos Peder" - En samtaleanalytisk studie av latter i terapisamtaler. 55 s. Universitetet i Oslo.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig