English version
Mirjam Lukasse

Mirjam Lukasse

Kort om

Mirjam Lukasse utdannet seg til sykepleier i Sittard, Nederland og til jordmor i Belfast, Storbritannia. Hun har jobbet som jordmor i Pakistan, Nederland, Storbritannia og Norge. Hun gjorde sin masters utdanning (MSc in Advanced Clinical Practice in Midwifery) ved University of Surrey, Guildford, Storbritannia og sin PhD i helsevitenskap ved Universitetet i Tromsø, med disputas mars 2011. Tema for doktorgraden var overgrep i barndom og dets innflytelse på svangerskap og fødsel. Lukasse fullførte en 3-årig postdoktor periode ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), finansiert av NFR (Norges forskningsråd), i 2014. Lukasse har fortsatt med sin interesse og forskning på vold mot kvinner etter doktorgraden. Lukasse underviser ved jordmorutdanningen i både kliniske og teoretisk emner. Ved siden av forskningen på vold mot kvinner har Lukasse interesser i mange aspekter av jordmorfaget.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • LINO-studien

    Fødselsinduksjon på sykehus eller hjemme? Vi undersøker om det er en god idé at fødselen til friske kvinner settes i gang med tabletter hjemme fremfor på sykehus.

Vitenskapelige publikasjoner

Myhre, Enid; Lukasse, Mirjam; Dahl, Bente; Reigstad, Marte Myhre (2023). Early labour experience and labour characteristics after introduction of an electronic early labour educational intervention. Sexual & Reproductive HealthCare . Vol. 35.
https://hdl.handle.net/11250/3054028

Waldum, Åsa; Lukasse, Mirjam; Staff, Anne Cathrine; Falk, Ragnhild Sørum; Sørbye, Ingvil; Jacobsen, Anne Flem (2022). Intrapartum pudendal nerve block analgesia and childbirth experience in primiparous women with vaginal birth: A cohort study. Birth .
http://hdl.handle.net/10852/98702

Melby, Thea Cathrine; Sørensen, Nina Benedicte; Henriksen, Lena; Lukasse, Mirjam; Flaathen, Eva Marie (2022). Antenatal depression and the association of intimate partner violence among a culturally diverse population in southeastern Norway: A cross-sectional study. European Journal of Midwifery . Vol. 6.
https://hdl.handle.net/11250/3065161

Lukasse, Mirjam; Bratsberg, Alette Bruseth; Thomassen, Katrine; Nøhr, Ellen Aagaard (2022). Use of pudendal nerve block among midwives in Norway: A national cross-sectional study. European Journal of Midwifery . Vol. 6.
https://hdl.handle.net/11250/3065150

Flaathen, Eva Marie; Henriksen, Lena; Småstuen, Milada Cvancarova; Schei, Berit; Taft, Angela; Noll, Josef; Garnweidner-Holme, Lisa; Lukasse, Mirjam (2022). Safe Pregnancy intervention for intimate partner violence: a randomised controlled trial in Norway among culturally diverse pregnant women. 15 s. BMC Pregnancy and Childbirth . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/91344

Espejord, Silje; Auberg, Sonja Henriksen; Kvitno, Trine Kristoffersen; Lukasse, Mirjam (2022). Experiences of Norwegian community midwives with caring for vulnerable pregnant women - A national cross-sectional study. Sexual & Reproductive HealthCare . Vol. 31.
https://hdl.handle.net/11250/3065448

Garnweidner-Holme, Lisa; Henriksen, Lena; Bjerkan, Kirsti; Lium, June Siren; Lukasse, Mirjam (2022). Factors associated with the level of physical activity in a multi‑ethnic pregnant population – a cross‑sectional study at the time of diagnosis with gestational diabetes. 8 s. BMC Pregnancy and Childbirth . Vol. 22.
https://hdl.handle.net/11250/3030877

Myhre, Enid Leren; Garnweidner-Holme, Lisa; Dahl, Bente; Myhre Reigstad, Marte; Lukasse, Mirjam (2021). Development of and experiences with an informational website on early labor: Qualitative user involvement study. JMIR Formative Research . Vol. 5.

Flaathen, Eva Marie; Lukasse, Mirjam; Småstuen, Milada Cvancarova; Garnweidner-Holme, Lisa; Henriksen, Lena (2021). Intimate partner violence and the association of pregnancy intendedness – A cross-sectional study in southeastern Norway. 6 s. Sexual & Reproductive HealthCare . Vol. 29.
https://hdl.handle.net/11250/3053819

Walter, Bente Aasheim; Indreboe, Hege Vik; Lukasse, Mirjam; Henriksen, Lena; Garnweidner-Holme, Lisa (2021). Pregnant Women's Attitudes Toward and Experiences With a Tablet Intervention to Promote Safety Behaviors in a Randomized Controlled Trial: Qualitative Study. JMIR Formative Research . Vol. 5.
https://hdl.handle.net/11250/2767552

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig