English version
Mirjam Lukasse

Mirjam Lukasse

Kort om

Mirjam Lukasse utdannet seg til sykepleier i Sittard, Nederland og til jordmor i Belfast, Storbritannia. Hun har jobbet som jordmor i Pakistan, Nederland, Storbritannia og Norge. Hun gjorde sin masters utdanning (MSc in Advanced Clinical Practice in Midwifery) ved University of Surrey, Guildford, Storbritannia og sin PhD i helsevitenskap ved Universitetet i Tromsø, med disputas mars 2011. Tema for doktorgraden var overgrep i barndom og dets innflytelse på svangerskap og fødsel. Lukasse fullførte en 3-årig postdoktor periode ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), finansiert av NFR (Norges forskningsråd), i 2014. Lukasse har fortsatt med sin interesse og forskning på vold mot kvinner etter doktorgraden. Lukasse underviser ved jordmorutdanningen i både kliniske og teoretisk emner. Ved siden av forskningen på vold mot kvinner har Lukasse interesser i mange aspekter av jordmorfaget.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Gravid pluss

    Utvikling og testing av ein mobilapplikasjon for handtering av svangerskapsdiabetes.

  • Helsesjukepleiar sitt arbeid med vald mot barn

    Målsetjinga for prosjektet er å undersøkje og kartleggje korleis helsesjukepleiarar på helsestasjonen arbeider med å førebyggje og avdekkje vald mot barn.

  • LINO-studien

    Fødselsinduksjon på sykehus eller hjemme? Vi undersøker om det er en god idé at fødselen til friske kvinner settes i gang med tabletter hjemme fremfor på sykehus.

Vitenskapelige publikasjoner

Espejord, Silje; Auberg, Sonja Henriksen; Kvitno, Trine Kristoffersen; Furskog-Risa, Eva Christina; Lukasse, Mirjam (2024). Norwegian community midwives’ experience of interdisciplinary collaboration in care of pregnant women with vulnerabilities. Sexual & Reproductive HealthCare. Vol. 39.
https://doi.org/10.1016/j.srhc.2024.100951

Oommen, Hanna; Lukasse, Mirjam (2024). Somali women’s perceptions and experiences of pain and pain relief during childbirth in Norway: A qualitative study. European Journal of Midwifery. Vol. 8.
https://doi.org/10.18332/ejm/176034

Gaudernack, Lise Christine; Einarsen, Angeline Elisabeth Styve; Sørbye, Ingvil Krarup; Lukasse, Mirjam ; Gunnes, Nina; Michelsen, Trond Melbye (2024). The effect of intravenous hyoscine butylbromide on slow progress in labor (BUSCLAB): A double-blind randomized placebo-controlled trial. Nature Methods. Vol. 21.
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004352

Marsdal, Kjersti Engen ; Sørbye, Ingvil Krarup; Bernitz, Stine ; Sve, Ranveig Elise T.; Lukasse, Mirjam ; Ask, Kristine (2024). Outpatient labor induction—Exploring future potential by assessing eligibility in a historical cohort. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.
https://doi.org/10.1111/aogs.14799

Kalsvik, Sonja; Lukasse, Mirjam ; Myhre, Enid (2023). Midwives’ experiences with aortic compression for postpartum hemorrhage: A qualitative study. European Journal of Midwifery.
https://doi.org/10.18332/ejm/172880

Chalise, Pratibha; Manandhar, Pratibha; Infanti, Jennifer Jean; Campbell, Jacquelyn C; Henriksen, Lena ; Joshi, Sunil Kumar; Koju, Rajendra; Pun, Kunta Devi; Rishal, Poonam; Simpson, Melanie Rae; Skovlund, Eva; Swahnberg, Katarina; Schei, Berit; Lukasse, Mirjam (2023). Addressing Domestic Violence in Antenatal Care Environments in Nepal (ADVANCE) – study protocol for a randomized controlled trial evaluating a video intervention on domestic violence among pregnant women. BMC Public Health. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12889-023-16685-6

Midtsund, Astrid Durdei ; Garnweidner-Holme, Lisa ; Valla, Lisbeth ; Lukasse, Mirjam ; Henriksen, Lena (2023). A qualitative study of public health nurses' experiences detecting and preventing child maltreatment in primary care settings. Journal of Advanced Nursing. Vol. 79.
https://doi.org/10.1111/jan.15761

Myhre, Enid; Lukasse, Mirjam ; Dahl, Bente ; Reigstad, Marte Myhre (2023). Early labour experience and labour characteristics after introduction of an electronic early labour educational intervention. 7 s. Sexual & Reproductive HealthCare. Vol. 35.
https://doi.org/10.1016/j.srhc.2023.100821

Hægeland, Hanne Abel; Moi, Marianne Gunnufsen; Austad, Fride Efjestad; Oommen, Hanna; Rossen, Janne; Lukasse, Mirjam (2023). Women’s experiences and views of outpatient and inpatient induction of labor with oral misoprostol: A secondary qualitative study. European Journal of Midwifery. Vol. 7.
https://doi.org/10.18332/ejm/172651

Espejord, Silje; Auberg, Sonja Henriksen; Kvitno, Trine Kristoffersen; Lukasse, Mirjam (2022). Experiences of Norwegian community midwives with caring for vulnerable pregnant women - A national cross-sectional study. Sexual & Reproductive HealthCare. Vol. 31.
https://doi.org/10.1016/j.srhc.2021.100693

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig