English version
Stine Bernitz

Stine Bernitz

Kort om

Ansatt som førsteamanuensis ved masterprogram i jordmorfag, Institutt for Sykepleie og Helsefremmende arbeid, Fakultet for helsefag ved OsloMet og som forsker i ved Kvinneklinikken, Sykehuset Østfold. Har en doktorgrad i organisering og differensiering av fødselsomsorgen i Norge, fra det medisinske fakultetet ved Universitetet i Tromsø (2013), en mastergrad og en bacholorgrad i perinatal helse fra Sahlgränska Akademin ved Universitetet i Göteborg, Sverige (2006-2008), jordmorutdanning fra Høgskolen i Akershus (1999) og sykepleierutdanning fra Høgskolen i Østfold (1994). Forskningen fokuserer på fremgang i fødsel og utvikling av retningslinjer for å vurdere fødselsprogresjon og minimere unødige intervensjoner i fødselen. Vært engasjert i nasjonale og regionale utvalg for fødselsomsorgen, er leder av Norsk Perinatalmedisinsk Forening og bidrar aktivt i WHO sitt arbeid med utvikling av nye retningslinjer for å vurdere fremgang i fødsel, og den nye WHO-Labour Care guide.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emner

Fødsel   Fødselsomsorg   Normal fødsel

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Den norske WHO labour care guide-studien (NORWELCG)

    Studiens mål er å avdekke effekten WHOs nye retningslinjer for å vurdere og overvåke fødsler har på blant annet inngrep under fødsel og fødselsopplevelsen i det norske helsevesenet.

  • Fødselsprogresjonsstudien

    Hovudformålet var å undersøkje kliniske konsekvensar ved bruk av to ulike retningslinjer for vurdering av framgang i fødsel for å redusere frekvensen av keisarsnitt utan at det påverka helsa til mor eller barn negativt.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Marsdal, Kjersti Engen ; Sørbye, Ingvil Krarup; Bernitz, Stine ; Sve, Ranveig Elise T.; Lukasse, Mirjam ; Ask, Kristine (2024). Outpatient labor induction—Exploring future potential by assessing eligibility in a historical cohort. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.
https://doi.org/10.1111/aogs.14799

Huurnink, Johanne Mamohau Egenberg ; Blix, Ellen ; Hals, Elisabeth; Kaasen, Anne ; Bernitz, Stine ; Lavender, Tina; Ahlberg, Mia; Øian, Pål; Høifødt, Aase Irene; Miltenburg, Andrea Solnes; Pay, Aase Serine Devold (2024). Labor curves based on cervical dilatation over time and their accuracy and effectiveness: A systematic scoping review. 18 s. PLOS ONE. Vol. 19.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298046

Zhu, Haiyan; Lu, Danni; Branch, D. Ware; Troendle, James; Tang, Yingcai; Bernitz, Stine ; Zamora, Javior; Betran, Ana Pilar; Zhou, Yingchun; Zhang, Jun (2023). Oxytocin is not associated with postpartum hemorrhage in labor augmentation in a retrospective cohort study in the United States. American Journal of Obstetrics and Gynecology. Vol. 230.
https://doi.org/10.1016/j.ajog.2023.07.054

He, Xiaoqing; Zeng, Xiaojing; Troendle, James; Ahlberg, Maria; Tilden, Ellen L.; Souza, João Paulo; Bernitz, Stine ; Duan, Tao; Oladapo, Olufemi T.; Fraser, William; Zhang, Jun (2023). New insights on labor progression: a systematic review. American Journal of Obstetrics and Gynecology. Vol. 228.
https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.11.1299

Bernitz, Stine ; Betran, Ana Pilar; Gunnes, Nina; Zhang, Jun; Blix, Ellen ; Øian, Pål; Eggebø, Torbjørn Moe; Dalbye, Rebecka (2023). Association of oxytocin augmentation and duration of labour with postpartum haemorrhage: A cohort study of nulliparous women. Midwifery. Vol. 123.
https://doi.org/10.1016/j.midw.2023.103705

Buerengen, Therese; Bernitz, Stine ; Øian, Pål; Dalbye, Rebecka (2022). Association between one-to-one midwifery care in the active phase of labour and use of pain relief and birth outcomes: A cohort of nulliparous women. Midwifery. Vol. 110.
https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103341

Dalbye, Inger Sofie Rebecka ; Aursund, Ingvill; Volent, Veronika; Eggebø, Torbjørn Moe; Øian, Pal; Bernitz, Stine (2021). Associations between duration of active second stage of labour and adverse maternal and neonatal outcomes: A cohort study of nulliparous women with spontaneous onset of labour. 5 s. Sexual & Reproductive HealthCare. Vol. 30.
https://doi.org/10.1016/j.srhc.2021.100657

Hofmeyr, G. Justus; Bernitz, Stine ; Bonet, Mercedes; Bucagu, Maurice; Dao, Blami; Downe, Soo; Galadanci, H.; Homer, Caroline S.E.; Hundley, V.; Lavender, Tina; Levy, B; Lissauer, D; Lumbiganon, P.; McConville, F.E.; Pattinson, Robert; Qureshi, Z.; Souza, João Paulo; Stanton, ME.; ten Hoope-Bender, P.; Vannevel, V.; Vogel, JP.; Oladapo, Olufemi T. (2021). WHO next-generation partograph: revolutionary steps towards individualised labour care. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. Vol. 128.
https://doi.org/10.1111/1471-0528.16694

Oommen, Hanna; Ranjan, Kunal; Murugesan, Sudha; Gore, Aboli; Sonthalia, Sunil; Ninan, Pradeep; Bernitz, Stine ; Sørbye, Ingvil; Lukasse, Mirjam (2021). Implementation of the Moyo fetal heart rate monitor in district hospitals in Bihar, India: a feasibility study. BMJ Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-041071

Gjærum, Ragnhild; Johansen, Ingvild; Øian, Pål; Bernitz, Stine ; Dalbye, Rebecka (2021). Associations between cervical dilatation on admission and mode of delivery, a cohort study of Norwegian nulliparous women. 5 s. Sexual & Reproductive HealthCare. Vol. 31.
https://doi.org/10.1016/j.srhc.2021.100691

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig