English version
Stine Bernitz

Stine Bernitz

Kort om

Ansatt som førsteamanuensis ved masterprogram i jordmorfag, Institutt for Sykepleie og Helsefremmende arbeid, Fakultet for helsefag ved OsloMet og som forsker i ved Kvinneklinikken, Sykehuset Østfold. Har en doktorgrad i organisering og differensiering av fødselsomsorgen i Norge, fra det medisinske fakultetet ved Universitetet i Tromsø (2013), en mastergrad og en bacholorgrad i perinatal helse fra Sahlgränska Akademin ved Universitetet i Göteborg, Sverige (2006-2008), jordmorutdanning fra Høgskolen i Akershus (1999) og sykepleierutdanning fra Høgskolen i Østfold (1994). Forskningen fokuserer på fremgang i fødsel og utvikling av retningslinjer for å vurdere fødselsprogresjon og minimere unødige intervensjoner i fødselen. Vært engasjert i nasjonale og regionale utvalg for fødselsomsorgen, er leder av Norsk Perinatalmedisinsk Forening og bidrar aktivt i WHO sitt arbeid med utvikling av nye retningslinjer for å vurdere fremgang i fødsel, og den nye WHO-Labour Care guide.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emner

Fødsel   Fødselsomsorg   Normal fødsel

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

He, Xiaoqing; Zeng, Xiaojing; Troendle, James; Ahlberg, Maria; Tilden, Ellen L.; Souza, João Paulo; Bernitz, Stine; Duan, Tao; Oladapo, Olufemi T.; Fraser, William; Zhang, Jun (2023). New insights on labor progression: a systematic review. American Journal of Obstetrics and Gynecology . Vol. 228.

Bernitz, Stine; Betran, Ana Pilar; Gunnes, Nina; Zhang, Jun; Blix, Ellen; Øian, Pål; Eggebø, Torbjørn Moe; Dalbye, Rebecka (2023). Association of oxytocin augmentation and duration of labour with postpartum haemorrhage: A cohort study of nulliparous women. Midwifery . Vol. 123.

Buerengen, Therese; Bernitz, Stine; Øian, Pål; Dalbye, Rebecka (2022). Association between one-to-one midwifery care in the active phase of labour and use of pain relief and birth outcomes: A cohort of nulliparous women. Midwifery . Vol. 110.

Gjærum, Ragnhild; Johansen, Ingvild; Øian, Pål; Bernitz, Stine; Dalbye, Rebecka (2021). Associations between cervical dilatation on admission and mode of delivery, a cohort study of Norwegian nulliparous women. 5 s. Sexual & Reproductive HealthCare . Vol. 31.
https://hdl.handle.net/10037/23842

Rozsa, Daniella Judit; Dalbye, Rebecka; Bernitz, Stine; Blix, Ellen; Dalen, Ingvild; Braut, Geir Sverre; Eggebø, Torbjørn Moe; Øian, Pål; Sande, Ragnar (2021). The effect of Zhang’s guideline versus the WHO partograph on childbirth experience measured by the Childbirth Experience Questionnaire in the Labor Progression Study (LaPS): A cluster randomized trial. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica .
https://hdl.handle.net/11250/2834434

Dalbye, Inger Sofie Rebecka; Aursund, Ingvill; Volent, Veronika; Eggebø, Torbjørn Moe; Øian, Pal; Bernitz, Stine (2021). Associations between duration of active second stage of labour and adverse maternal and neonatal outcomes: A cohort study of nulliparous women with spontaneous onset of labour. 5 s. Sexual & Reproductive HealthCare . Vol. 30.

Hofmeyr, G. Justus; Bernitz, Stine; Bonet, Mercedes; Bucagu, Maurice; Dao, Blami; Downe, Soo; Galadanci, H.; Homer, Caroline S.E.; Hundley, V.; Lavender, Tina; Levy, B; Lissauer, D; Lumbiganon, P.; McConville, F.E.; Pattinson, Robert; Qureshi, Z.; Souza, João Paulo; Stanton, ME.; ten Hoope-Bender, P.; Vannevel, V.; Vogel, JP.; Oladapo, Olufemi T. (2021). WHO next-generation partograph: revolutionary steps towards individualised labour care. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology . Vol. 128.

Oommen, Hanna; Ranjan, Kunal; Murugesan, Sudha; Gore, Aboli; Sonthalia, Sunil; Ninan, Pradeep; Bernitz, Stine; Sørbye, Ingvil; Lukasse, Mirjam (2021). Implementation of the Moyo fetal heart rate monitor in district hospitals in Bihar, India: a feasibility study. BMJ Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2985887

Dalbye, Rebecka; Gunnes, Nina; Blix, Ellen; Zhang, Jun; Eggebø, Torbjørn Moe; Nistov, Linn Tokheim; Øian, Pål; Bernitz, Stine (2020). Maternal body mass index and risk of obstetric, maternal, and neonatal outcomes: A cohort study of nulliparous women with spontaneous onset of labor. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica . Vol. 100.

Lavender, Tina; Bernitz, Stine (2020). Use of the partograph - Current thinking. Best Practice & Research: Clinical Obstetrics & Gynaecology . Vol. 67.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig