English version
Ellen Blix

Ellen Blix

Kort om

I 2014 ble Ellen Blix den første norske professor i jordmorfag. Hun utdannet seg til sykepleier i Hammerfest i 1980, til jordmor i Bergen i 1986 og har lang klinisk erfaring fra svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Siden 1980 har hun vært engasjert i internasjonalt solidaritetsarbeid i Kambodsja, Libanon og Palestina. Hun tok mastergrad i folkehelsevitenskap (MPH) i 2000 og doktorgrad i folkehelsevitenskap (DrPH) i 2006 ved Nordiska hälsovårdshögskolan (Nordic School of Public Health) i Göteborg.

Hun underviser på masterprogrammet i jordmorfag, og veileder master- og ph.d-kandidater.

Forskningsfeltene hennes i dag er fosterovervåking, organisering av fødselsomsorgen, brukererfaringer og medikalisering. Blix er opptatt av det nordiske perspektivet, samt bruk av teorier og modeller innen jordmorfaget. Hun en av redaktørene bak boka «Theories and perspectives for midwifery – a Nordic view» (2022), og organiserer det internasjonale ph.d-emnet «Theories and models for midwifery».

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Epidemiologi   Jordmorfag   Normal fødsel   Fosterovervåking   Fødested

Land

Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Aasbø, Gunvor; Staff, Anne Cathrine; Blix, Ellen ; Pay, Aase Serine Devold ; Waldum, Åsa ; Rivedal, Sunniva; Solbrække, Kari Nyheim (2023). Expectations related to home-based telemonitoring of high-risk pregnancies: A qualitative study addressing healthcare providers' and users' views in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.
https://doi.org/10.1111/aogs.14726

Vedeler, Carina; Eri, Tine Schauer ; Nilsen, Roy Miodini; Blix, Ellen ; Downe, Soo; van der Wel, Kjetil A. ; Nilsen, Anne Britt Vika (2023). Women’s negative childbirth experiences and socioeconomic factors: Results from the Babies Born Better survey. 9 s. Sexual & Reproductive HealthCare. Vol. 36.
https://doi.org/10.1016/j.srhc.2023.100850

Nørstebø, Heidi Strand; Nilsen, Anne Britt Vika ; Blix, Ellen ; Bakken, Kjersti Sletten; Eri, Tine Schauer (2023). Births in freestanding midwifery-led units in Norway: What women view as important aspects of care. Sexual & Reproductive HealthCare. Vol. 36.
https://doi.org/10.1016/j.srhc.2023.100857

Henriksen, Lena ; Debrecéniová, Janka; Hrabovská, Anna; Pufflerová, Šarlota; Blix, Ellen (2023). Adaption and validation of the childbirth experience questionnaire (CEQ-SK) in Slovakia. European Journal of Midwifery. Vol. 7.
https://doi.org/10.18332/ejm/160973

Bernitz, Stine ; Betran, Ana Pilar; Gunnes, Nina; Zhang, Jun; Blix, Ellen ; Øian, Pål; Eggebø, Torbjørn Moe; Dalbye, Rebecka (2023). Association of oxytocin augmentation and duration of labour with postpartum haemorrhage: A cohort study of nulliparous women. Midwifery. Vol. 123.
https://doi.org/10.1016/j.midw.2023.103705

Myrhaug, Hilde Tinderholt ; Kaasen, Anne ; Pay, Aase Serine Devold ; Henriksen, Lena ; Smedslund, Geir; Saugstad, Ola Didrik; Blix, Ellen (2023). Umbilical cord blood acid–base analysis at birth and long-term neurodevelopmental outcomes in children: a systematic review and meta-analysis. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.
https://doi.org/10.1111/1471-0528.17480

Engelhart, Christina Hernandez; Brurberg, Kjetil Gundro; Aanstad, Kristin Jerve ; Pay, Aase Serine Devold ; Kaasen, Anne ; Blix, Ellen ; Vanbelle, Sophie (2023). Reliability and agreement in intrapartum fetal heart rate monitoring interpretation: A systematic review. 15 s. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Vol. 102.
https://doi.org/10.1111/aogs.14591

Maimburg, Rikke Damkjær; Blix, Ellen (2022). Perspectives on childbearing. Lundgren, Ingela Marie; Blix, Ellen; Gottfredsdottir, Helga; Wikberg, Anita; Nøhr, Ellen Aagaard (Red.). Theories and perspectives for midwifery : a Nordic view. s. 95-103. Studentlitteratur AB.

Jepsen, Ingrid; Blix, Ellen ; Cooke, Helen; Adrian, Stine Willum; Maude, Robyn (2022). The overuse of intrapartum cardiotocography (CTG) for low-risk women: an actor-network theory analysis of data from focus groups. Women and Birth.

Nøhr, Ellen Aagaard; Blix, Ellen ; Lundgren, Ingela (2022). Evidence-based midwifery. Lundgren, Ingela Marie; Blix, Ellen; Gottfredsdottir, Helga; Wikberg, Anita; Nøhr, Ellen Aagaard (Red.). Theories and perspectives for midwifery : a Nordic view. s. 79-93. Studentlitteratur AB.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig