English version

Kvinners og barns helse

Vår forskning fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid samt kvinners og barns helse. Vi er tett knyttet til mastergraden i jordmorfag som tar opp 60 studenter årlig og er den største masterutdanningen ved OsloMet.

Våre forskningsfelt er blant annet

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Vi gjør i hovedsak anvendt forskning for profesjonene, hvor resultatene er nyttige for brukere, det kliniske feltet, beslutningstakere og for undervisning.

  I de fleste prosjektene våre er forskningen basert på synet om at svangerskap, fødsel og barseltid er fysiologiske livshendelser («midwifery approach»).

  Alle medlemmene forsker innen feltet reproduktiv helse og små barns helse, og medlemmene er jordmødre, helsesykepleier, fysioterapeut, sykepleiere og leger. Flere av prosjektene handler om brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

  Vi legger stor vekt på tverrfaglighet, og har eksterne samarbeidspartnere i alle prosjekter. Vi har et tett forskningssamarbeid med flere sykehus i regionen. Vi er involvert i studier i Norge, øvrige nordiske land, Palestina, Ghana og Nepal. 

  Gruppen behersker både kvalitative og kvantitative metoder, randomiserte kontrollerte studier, kliniske studier, befolkningsundersøkelse, samt systematiske oversikter.

  Forskningsgruppen har bygd opp et robust miljø for forskning innen feltet reproduktiv helse.

  Vi er ledende i landet med hensyn til forskning innen jordmorfaget, og halvparten av landets stipendiater innen jordmorfaget utdannes ved OsloMet og er medlemmer av vår forskningsgruppe. 

 • Prosjekter

  • MIDRED: Midwifery Education and Research Development in Palestine and Ghana (uni.oslomet.no)
  • SOFUS: Stressreaksjon hos foreldre etter at det er oppdaget strukturelle avvik hos fosteret ved ultralydundersøkelse.
  • Developing algorithms for individualized labor progression guidening.
  • Theories and models for midwifery in a Nordic context
  • Childbirth and medicalization in a Nordic context
  • Sexual and Reproductive Health and Rights in midwifery education – evaluating an international online blended learning collaboration 
  • Rom for forbedring: en kritisk vurdering av norske, svenske og danske retningslinjer for behandling av psykisk lidelse hos barn og unge
  • Implementing a Teaching Module Combining Quality Improvement, Evidence-Based Practice, and Knowledge Translation at an Interdisciplinary Master’s Program
  • Erfaringer med fellesemnet i kunnskapsbasert praksis
  • Midwife-led continuity of care models in low- and middle-income countries

  Ph.d.-prosjekter

  • What matters to women – experiences and views on maternity care, Carina Skullerud Vedeler
  • LINO: Labour Induction Inpatient and Outpatient, Kjersti Engen Marsdal
  • More evidence-based practice: Fetal monitoring in low risk deliveries  (LISTEN: lavrisiko intrapartum fosterovervåkning), Kristin Jerve Aanstad
  • Helsesykepleiers arbeid med vold mot barn, Astrid Midttun
  • Exploring Quality of Maternal and Newborn Care in Palestine (del av MIDRED), Khadeeja Zaza
  • Intermittent auscultation as fetal monitoring during childbirth (del av LISTEN), Christina Hernandez Engelhart
  • Oxytocin during labour, Lise Gaudenack
  • PROGRESS: Development of a new labour monitoring approach using cervical dilation measurements, Johanne Egenberg Huurnink
  • Long-term postpartum anal incontinence – prevalence, risk factors and effect of conservative management, Julia Trevor
  • Fødestueprosjektet: User experiences from freestanding midwifery-led units (FMUs), Heidi Strand Nørstebø

  Samarbeidsprosjekter

  Prosjekter som er forankret hos andre institusjoner.

  • MiNS – Mor i Norge-studien (uni.oslomet.no), Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet
  • LAPS: Childbirth experience in The Labour Progression Study, OsloMet, Universitetet i Stavanger
  • The Norwegian WHO Labour Care Guide trial, Sykehuset Østfold
  • B3-study: Babies Born Better in Europe, University of Central Lancashire (UCLAN) 
  • Buscopan to prevent prolonged labour - RCT, Oslo universitetssykehus
  • Barsel hjemme, Akershus universitetssykehus)
  • The HOME study: Home monitoring of high-risk pregnancies (Oslo universitetssykehus)
  • ADVANCED 2 (Addressing Domestic Violence in Antenatal Care Environments 2), NTNU, Dhulikhel Hospital-Kathmandu University School of Medical Sciences
  • Use of health care services in a multiethnic society- the impact of mental health and potential traumatic events. The SAMINOR 2 Questionnaire Survey, Norges arktiske universitet UiT
  • INTACT: Fysiologibasert avnavling av nyfødde og stabilisering med intakt navlestreng ved keisarsnitt, NTNU
  • Birth experiences and breastfeeding in women with PCOS, NTNU
  • Proactive vs. standard support of labour, NTNU
  • Validation of the Quality Maternal and Newborn Care Framework index (QMNCFi), University of Dundee
  • How to protect normal birth (NORDPLUS)
  • Long-term postpartum anal incontinence – prevalence, risk factors and effect of conservative management, Sykehuset Østfold
  • Childbirth experience and breastfeeding in women with polycystic ovary syndrome – a prospective clinical study, NTNU
 • Samarbeidspartnere

  Nasjonale

  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), OsloMet
  • Oslo universitetssykehus (OUS)
  • Sykehuset Østfold
  • Sykehuset Innlandet
  • Stavanger universitetssykehus (SUS)
  • Universitetet i Oslo (UiO)
  • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
  • Norges arktiske universitet (UiT) 
  • Universitetet i Bergen (UiB)
  • Universitetet i Stavanger (UiS)
  • Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
  • Folkehelseinstituttet (FHI)
  • Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)
  • Helsedirektoratet

  Internasjonale

  • Göteborgs universitet, Sverige
  • Háskola Islands, Island
  • University of Technology Sydney, Australia
  • University of Central Lancashire (UCLAN), Storbritannia
  • Manchester Metropolitan University, Storbritannia
  • Liverpool School of Tropical Medicine, Storbritannia
  • University of Dundee, Storbritannia
  • Profesjonshøjskolen UCN, Danmark
  • Aarhus universitet, Danmark
  • Syddansk universitet, Danmark
  • BirZeit University, Palestina
  • University of Ghana
  • Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Kina
  • La Trobe University, Melbourne, Australia
  • Kathmandu University School of Medical Sciences, Nepal
  • NORDPLUS
   • Arcada University of Applied Sciences, Finland
   • Københavns Professionshøjskole, Danmark
   • Høgskolen I Borås, Sverige
   • Høgskulen på Vestlandet, Norge
   • Tartu Health Care College, Estland
   • University of Iceland
   • Riga 1st Medical College, Latvia
   • University of Lund, Sverige
   • Ålands Hopital, Åland
   • Dronning Ingrids Hospital, Grønland
   • National hospital of the Faroe Islands, Færøyene
   • Riga Stradins University, Latvia
   • Kaunas College, Litauen
   • Novia University of Applied Sciences, Finland