English version
Bilde av forskningsgruppens medlemmer, stående på en asfaltert sti med grønne trær i bakgrunnen.

Kvinners og barns helse

Vår forskning fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid samt barns helse. Vi er tett knyttet til mastergraden i jordmorfag som har mellom 40 og 50 studenter årlig og er den største masterutdanningen ved OsloMet.

Våre forskningsfelt er blant annet fysiologisk fødselsvarighet, fosterovervåking, fødselsinduksjon, psykologisk og fysiologisk stressreaksjon hos foreldre etter påvisning av fosteravvik, framgang i fødselen, bruk av ristimulerende medikamenter under fødselen, forebygging av vold mot kvinner og barn, hvordan kvinner opplever fødsels- og barselomsorgen, jordmorutdanning i Palestina og Ghana, jordmorledet sammenheng i svangerskaps-fødsels- og barselomsorgen og teorier og modeller for jordmorfaget.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Alle medlemmene forsker innen feltet reproduktiv helse og små barns helse. Medlemmene er jordmødre, helsesykepleiere, sykepleiere eller har bakgrunn fra psykologi. Vi legger stor vekt på tverrfaglighet, og har eksterne samarbeidspartnere i alle prosjekter.  Vi har et tett forskningssamarbeid med Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold.

   Vi gjør i hovedsak anvendt forskning for profesjonene, hvor resultatene er nyttige for brukere, det kliniske feltet, beslutningstakere og for undervisning. I de fleste prosjektene våre er forskningen basert på synet om at svangerskap, fødsel og barseltid er fysiologiske livshendelser ("midwifery approach").

   Vi er involvert i studier i Norge, øvrige nordiske land, Palestina, Ghana, Slovakia, Georgia og Nepal. Gruppen behersker både kvalitative og kvantitative metoder, randomiserte kontrollerte studier, kliniske studier, befolkningsundersøkelse, samt systematiske oversikter. 

   Forskningsgruppen har bygget opp et robust miljø for forskning innen feltet reproduktiv helse. Vi er ledende i landet på forskning innen jordmorfaget.  Halvparten av landets stipendiater innen jordmorfaget utdannes ved OsloMet, og er også medlemmer av vår forskningsgruppe.

  • Prosjekter

   • LISTEN: lavrisiko intrapartum fosterovervåkning
   • LINO: Labour Induction Inpatient and Outpatient
   • LAPS: The Labour Progression Study
   • NORHEDII – MIDRED: Midwifery Education and Research Development in Palestine and Ghana
   • DigiLaCare: Digital Latent Phase Care. User involvement infrastructure for improving birth care, development of the digital latent phase care application.
   • Trygt svangerskap
   • Helsesykepleiers arbeid med vold mot barn
   • SOFUS: Stressreaksjon hos foreldre etter at det er oppdaget strukturelle avvik hos fosteret ved ultralydundersøkelse.
   • What matters to women – experiences and views on maternity care
   • Let’s take the needs of women in childbirth seriously (Slovakia)
   • Safe childbirth in Gaza
   • Theories and models for midwifery in a Nordic context
   • Umbilical cord blood acid-base analysis at delivery and long-term outcomes
   • Læringsanalyse relatert til masterkurs innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
   • B3-study: Babies Born Better in Europe (UCLAN)
   • Buscopan to prevent prolonged labour - RCT (OUS)
   • PROGRESS: Development of a new labour monitoring approach using cervical dilation measurements (OUS)
   • The HOME study: Home monitoring of high-risk pregnancies (OUS)
   • Keisersnitt i Georgia (UiT)
   • ADVANCED 2 (Addressing Domestic Violence in Antenatal Care Environments 2) (NTNU, Dhulikhel Hospital-Kathmandu University School of Medical Sciences)
   • Din fødsel (NTNU og St. Olavs hospital) 
  • Samarbeidspartnere

   Nasjonale

   • Oslo Universitetssykehus - OUS
   • Akershus universitetssykehus - AHUS
   • Sykehuset Østfold
   • Sykehuset Innlandet
   • Stavanger universitetssykehus – SUS
   • Drammen sykehus
   • Universitetet i Oslo - UiO
   • Høgskulen på Vestlandet - HVL
   • Norges arktiske universitet UiT 
   • Universitetet i Bergen - UiB
   • Universitetet i Stavanger -UiS
   • Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet- NTNU
   • Universitetet i Sørøst-Norge - USN
   • Folkehelseinstituttet - FHI
   • Direktoratet for utviklingssamarbeid - NORAD
   • Fredrikstad kommune
   • Sarpsborg kommune

   Internasjonale

   • Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
   • Háskola Islands, Reykjavík, Island
   • University of Technology Sydney, Australia
   • Victoria University of Wellington, Wellington,  New Zealand
   • University of Central Lancashire (UCLAN), Preston, Storbritannia
   • Manchester Metropolitan University, Storbritannia
   • Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, Storbritannia
   • University of Dundee, Dundee, Storbritannia
   • Profesjonshøjskolen UCN, Aalborg, Danmark
   • Aarhus universitet, Aarhus, Danmark
   • Syddansk universitet, Odense, Danmark
   • Citizen, Democracy and Accountability, Bratislave, Slovakia
   • BirZeit University, Ramallah, Palestina
   • University of Ghana, Accra, Ghana
   • Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, Kina
   • La Trobe University, Melbourne, Australia
   • Kathmandu University School of Medical Sciences, Katmandu, Nepal