LINO-studien

Fødselsinduksjon på sykehus eller hjemme? Vi undersøker om det er en god idé at fødselen til friske kvinner settes i gang med tabletter hjemme fremfor på sykehus.

Tegning av gravid kvinne med en klokke i magen. Lys blå figur på mørk blå bakgrunn.

LINO står for Labor Induction Inpatient and Outpatient, altså fødselsinduksjon på sykehus og hjemme. Formålet med studien er å undersøke om det er en god idé at fødselen til friske kvinner settes i gang med tabletter hjemme. Vi vil også lære mer om hvordan det oppleves når fødselen blir satt i gang, både på sykehus og hjemme.

Mer enn 1 av 4 fødsler i Norge blir igangsatt, for eksempel med medikamenter. I Norge blir kvinner lagt inn på sykehus mens de tar tabletter for å sette i gang fødselen.

I Danmark har de god erfaring med å la friske kvinner med et friskt barn i magen ta tablettene hjemme. Kvinnene får da daglig oppfølging på sykehuset og blir lagt inn når riene starter. Flere land ser nå til Danmark og vil innføre lignende tilbud. Vi vil undersøke om dette kan være et velegnet tilbud i Norge. Derfor gjennomfører vi LINO-studien i perioden fra februar 2021 til juni 2022 ved fødeavdelingene ved Drammen, Rikshospitalet og Ullevål sykehus.

I LINO-studien skal vi:

  1. Fra januar 2021 kartlegge dagens praksis, hvor alle kvinner må bli på sykehuset mens de tar tabletter for å sette i gang fødselen. Fra september 2021 får kvinner som deltar i studien tilbud om å ta tablettene hjemme.
  2. Be 300 kvinner fyller ut dagbok og spørreskjema om sine tanker og erfaringer med igangsetting av fødsel.

Hvem kan delta?

Vi ønsker å registrere rutineopplysninger fra journalen til alle førstegangsfødende med igangsatt fødsel. Med denne informasjonen kan vi vurdere hvor mange som kan benytte et eventuelt tilbud om igangsetting hjemme i framtida. Kvinner som oppfyller alle kriteriene (se under) kan delta i hele studien.

Kvinner kan delta i hele studien dersom de:

Lege eller jordmor på sykehuset vurderer om kriteriene er oppfylt.

For å delta i studien eller gi tillatelse til at vi registrerer rutineopplysninger, må samtykke signeres. Førstegangsfødende med igangsatt fødsel får dette samtykket av lege eller jordmor på sykehuset.

Hva innebærer studien?

Fram til september 2021 innebærer deltakelse i studien at:

Fra og med september 2021 innebærer deltakelse i studien at:

Vilkår og rettigheter for deltakere i forskningsstudier og pasienter i praksisklinikker.

Kontakt

Professor Mirjam Lukasse er prosjektleder og hovedveileder.

Laster inn ...

Fakta om brobyggerprosjektet

LINO-studien er en del av Brobyggerprosjektet ved Fakultet for helsevitenskap, der ph.d.-stipendiater skal finne sine forskningsspørsmål gjennom behovsidentifisert forskning.

Brobyggerprosjektet i helsevitenskap