English version

Den norske WHO labour care guide-studien (NORWELCG)

Studiens mål er å avdekke effekten WHOs nye retningslinjer for å vurdere og overvåke fødsler har på blant annet inngrep under fødsel og fødselsopplevelsen i det norske helsevesenet.

I 2020 presenterte Verdens helseorganisasjon en ny retningslinje for å vurdere og overvåke fødsel og som også inkluderer kvinnenes rett til samvalg og informert samtykke for intervensjoner og behandling.

Denne retningslinjen kalles The Labour Care Guide (LCG) og er nå det anbefalte verktøyet å bruke for overvåking av fødsel internasjonalt.

I Norge har vi ennå ikke innført LCG, og det er ønskelig å undersøke effekten av LCG i et forskningsprosjekt før retningslinjen innføres nasjonalt, dette for å kunne levere en evidensbasert og tilpasset omsorg til alle kvinner.

Fram til nå er det ikke publisert kliniske studier som sammenligner effekten av LCG og tidligere retningslinjer, så det er stor interesse for prosjektet både nasjonalt og internasjonalt.

 • Deltakere

  Laster inn ...
 • Mer om prosjektet

  Studien vil organiseres på ti sykehus i Norge og inkludere omtrent 22 000 kvinner.

  Studien har stort potensiale til å kunne avdekke eventuelle forskjeller i behandling, utkomme og behov, som igjen kan bidra til en tilpasset omsorg.

  Forskning på effekten av LCG vil kunne bidra til bedre helse for kvinner, spesielt med fokus på muligheten for å individuelt vurdere fremgang i fødsel.

  God fødselsomsorg tilpasset den enkelte, har langtidseffekt på kvinnehelse og er forebyggede for utvikling av psykisk og fysisk uhelse.

  Gjennom studien vil vi innhente essensiell informasjon for å kunne tilrettelegge for en trygg fødselsomsorg for alle. Dette gagner den enkelte og forhindrer både over- og under-behandling i fødsel.

  Dette er en fornuftig investering i kvinners og barns helse

 • Samarbeid

  • Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi, Oslo universitetssykehus
  • Oslo universitetssykehus
  • Haukeland universitetssykehus
  • Akershus universitetssykehus
  • Sykehuset Østfold
  • Stavanger universitetssykehus
  • St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Drammen sykehus
  • Sørlandet sykehus