Utviklingsprogram Søndre Nordstrand

Utviklingsprogrammet skal styrke arbeidsinkluderingen i bydelen. Prosjektet går ut på medarbeiderdrevet organisasjonsutvikling basert på en dialogisk kunnskapsproduksjon mellom forskning og praksis.

Et sentralt premiss i programmet er at praksisfeltet ikke skal være en passiv mottaker av kunnskap fra forskning, men ta rollen som en kritisk kunnskapsutvikler som kan vurdere kunnskapens anvendbarhet. Forskerne skal tilføre bydelens representanter forskningsbasert og relevant nasjonal og internasjonal kunnskap, og ta aktivt del i fasilitering og etablering av samarbeid, lokale læringsplattformer, utviklingen av lokale prosjekter og dokumentere de utfordringer, løsninger og mulige tiltak/prosjekter som genereres.  

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...