English version
Alejandro Miranda Nieto

Alejandro Miranda Nieto

Kort om

Alejandro Miranda-Nieto er postdoktor ved Institutt for sosialt arbeid, barnevern og sosialpolitikk ved Oslomet – storbyuniversitetet i Norge. Hans forskning fokuserer på forholdet mellom sosial praksis, hjem og ulike former for mobilitet, migrasjon og sosial endring. Han er også interessert i utviklingen av innovative forskningsmetoder, som mobile etnografiske teknikker og perspektiver. Han er forfatter av akademiske artikler om hjem, migrasjon, musikalsk praksis og etnografi. Hans monografi Musical Mobilities er publisert i Routledge Advances in Ethnography series, og den medforfattede boken Ethnographies of Home and Mobility i Routledge Home series. 
 

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Haldar, Marit; Egeland, Cathrine; Nieto, Alejandro Miranda; Nordtug, Maja; Hughes, Gemma (2022). Home as hub: Transforming domestic time and space through digital networks. STAY HOME Conference.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig