English version
Åsmund Hermansen

Åsmund Hermansen

Kort om

Åsmund Hermansen er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo (2009) og har doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus (2016). Hermansen underviser i statistisk analyse ved masterstudiene i sosialfag og ble i 2018 tildelt utmerkelsen «Årets underviser» av Studentparlamentet, etter nominasjoner fra studentene. I 2023 ble Hermansen tildelt statusen "merittert underviser" som den første ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Hermansen er involvert i en rekke forskningsprosjekter som involverer analyser av registerdata og har en særskilt kompetanse på registerbaserte analyser. Forskningsinteresser: Inkluderende arbeidsliv, kommunale pleie- og omsorgstjenester, pensjonering, Active Ageing, velferdsstatens inntektssikringsordninger, betalingsproblemer, sosial ulikhet i helse, arbeidseksponeringer helsekompetanse, statistisk modellering.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Sosialpolitikk   Pensjonering   Inkluderende arbeidsliv   Pleie- og omsorgstjenesten   Active ageing   Samhandlingsreformen   Eldre arbeidstakere   Livsløpsanalyser   Arbeidsmiljø og helse   Psykososialt arbeidsmiljø   Velferdspolitikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Jensen, Maria Reinholdt; Hermansen, Åsmund (2023). Adolescence Mental Health Disorders and Precarious School-to- Work Trajectories: The Role of Family Background and Gender. 23 s. Young - Nordic Journal of Youth Research. Vol. 31.
https://doi.org/10.1177/11033088231178106

Sandbekken, Ida Hellum; Utne, Inger; Hermansen, Åsmund; Grov, Ellen Karine; Løyland, Borghild (2023). Impact of multimodal interventions targeting behavior change on hand hygiene adherence in nursing homes: An 18-month quasi-experimental study. American Journal of Infection Control.
https://doi.org/10.1016/j.ajic.2023.07.005

Le, Giang Huong; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen (2023). Constructing and validating an Occupational Job Strain Index based on five Norwegian nationwide Surveys of Living Conditions on work environment. BMC Public Health.
https://doi.org/10.1186/s12889-022-14957-1

Tschamper, Merete Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Hermansen, Åsmund; Jakobsen, Rita; Larsen, Marie Hamilton (2022). Parents of children with epilepsy: Characteristics associated with high and low levels of health literacy. 7 s. Epilepsy & Behavior. Vol. 130.
https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2022.108658

Hermansen, Åsmund; Saltkjel, Therese (2022). Doing it step by step: a flipped classroom approach to teaching statistical analysis in social work. Social Work Education.
https://doi.org/10.1080/02615479.2022.2123912

Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen (2022). Unge på arbeidsavklaringspenger: «tung bagasje», sen avklaring og lite arbeid. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet . s. 97-118. Cappelen Damm Akademisk.

Dahl, Espen; Hermansen, Åsmund (2022). Livsløpsperspektiv som teoretisk og metodologisk tilnærming. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet . s. 72-94. Cappelen Damm Akademisk.

Wondemu, Michael Yisfashewa; Joranger, Pål; Hermansen, Åsmund; Brekke, Idunn (2022). Impact of child disability on parental employment and labour income: a quasi-experimental study of parents of children with disabilities in Norway. 11 s. BMC Public Health. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12889-022-14195-5

Sandbekken, Ida Hellum; Hermansen, Åsmund; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Løyland, Borghild (2022). Students’ observations of hand hygiene adherence in 20 nursing home wards, during the COVID-19 pandemic. BMC Infectious Diseases. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12879-022-07143-6

Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen (2022). Constructing and validating an Occupational Mechanical Job Exposure Index based on five Norwegian nationwide Surveys of Living Conditions on work environment. 12 s. BMC Public Health. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12889-022-14460-7

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig