English version
Inger Marie Hagen

Inger Marie Hagen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hagen, Inger Marie (2020). Tariffavtalens muligheter - tillit og legitimitet. Hagen, Inger Marie; Bjergene, Jon Olav (Red.). Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk.

Hagen, Inger Marie (2020). Employee representatives on company boards-Hostages, renegades or fierce opponents?. 19 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 10.
https://doi.org/10.18291/njwls.v10i2.120820net

Hagen, Inger Marie ; Bjergene, Jon Olav (2020). Grønne tariffavtaler. ISBN: 9788205538900. 232 s. Gyldendal Akademisk.

Bjergene, Jon Olav; Hagen, Inger Marie (2020). Lokalt miljøsamarbeid og sentral forankring. Hagen, Inger Marie; Bjergene, Jon Olav (Red.). Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk.

Bjergene, Jon Olav; Hagen, Inger Marie (2020). På vår vakt. Hagen, Inger Marie; Bjergene, Jon Olav (Red.). Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk.

Bjergene, Jon Olav; Hagen, Inger Marie (2020). Vårens vakreste eventyr. Hagen, Inger Marie; Bjergene, Jon Olav (Red.). Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk.

Hagen, Inger Marie (2020). Grønne tariffavtaler og lokalt samarbeid. Hagen, Inger Marie; Bjergene, Jon Olav (Red.). Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk.

Rose, Caspar; Hagen, Inger Marie (2019). The perceived influence of employee board members on decisions in Denmark and Norway. European journal of industrial relations. Vol. 25.
https://doi.org/10.1177/0959680119835622

Hagen, Inger Marie ; Svarstad, Elin (2018). 15 år med anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse - fortsatt aktive direktører og passive styrer?. Magma forskning og viten. Vol. 21.

Hagen, Inger Marie (2018). Norwegian Board-Level Employee Representatives: Still in a Prominent Position?. Waddington, Jeremy (Red.). European Board-Level Employee Representation: National Variations in Influence and Power.. Kluwer Law International.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig