English version
Ivar Lødemel

Ivar Lødemel

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Harsløf, Ivan ; Lødemel, Ivar (2024). Norway: Activation in the Labouring Society. Jørgensen, Henning; Schulze, Michaela (Red.). Unemployment and Activation Policies in Europe and the US. Edward Elgar Publishing.

Lødemel, Ivar ; Moreira, Amilcar (2022). Activation in Eight European Social Assistance Programs. Besharov, Douglas J.; Call, Douglas M. (Red.). Work and the Social Safety Net: Labor Activation in Europe and the United States. s. 91-121. Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/oso/9780190241599.003.0005

Pellissery, Sony; Lødemel, Ivar (2020). Introduction: Property and social citizenship. Social Policy and Society. Vol. 19.
https://doi.org/10.1017/S1474746419000551

Pellissery, Sony; Lødemel, Ivar (2020). Property and social citizenship: Social policy beyond the north. 17 s. Social Policy and Society. Vol. 19.
https://doi.org/10.1017/S1474746419000575

Lødemel, Ivar ; Pellissery, Sony (2020). State of the art. Property and social citizenship: Social policy beyond the North. 18 s. Social Policy and Society. Vol. 19.

Lødemel, Ivar ; Pellissery, Sony (2020). Some useful sources. 3 s. Social Policy and Society. Vol. 19.

van der Wel, Kjetil A. ; Hermansen, Åsmund ; Dahl, Espen ; Lødemel, Ivar ; Løyland, Borghild (2019). Fra marginalisering til arbeidsinkludering? Intensjoner og realiteter gjennom NAV-reformen. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. s. 289-312. Fagbokforlaget.

Gubrium, Erika ; Johnstone, Leah; Lødemel, Ivar (2017). Building Dignity?: Tracing Rights, Discretion, and Negotiation within a Norwegian Labor Activation Program. The International Journal of Social Quality. Vol. 6.
https://doi.org/10.3167/IJSQ.2016.060205

Gubrium, Erika ; Lødemel, Ivar (2015). (Relative) poverty in a rich welfare state: Experiences from Norway. Chase, Elaine; Bantebya-Kyomuhendo, Grace (Red.). Poverty and Shame: Global Experiences. Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199686728.0

Lødemel, Ivar ; Moreira, Amilcar (2014). Activation or Workfare? Governance and the Neo-Liberal Convergence. ISBN: 978-0-19-977358-9. 384 s. Oxford University Press.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig