English version
Marthe Hårvik Austgulen

Marthe Hårvik Austgulen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Sosial ulikhet   Klima   Miljøpolitikk   Regulering   Bærekraftig forbruk   Personlig økonomi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Austgulen, Marthe Hårvik ; Bøyum, Live ; Nessel, Sebastian; Heidenstrøm, Nina (2024). Exploring the nexus of consumer policy and environmental sustainability: A scoping review protocol. OSF Preprints.
https://doi.org/10.31235/osf.io/c2vaz

Austgulen, Marthe Hårvik (2022). Hva koster det å leve? Referansebudsjett som et verktøy for velferdsstaten. Solstad, Asgeir; Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Red.). Penger til besvær - privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet. Universitetsforlaget.

Austgulen, Marthe Hårvik (2020). Understanding National Preferences in EU Consumer Policy: A Regime Approach. Journal of Consumer Policy.
https://doi.org/10.1007/s10603-020-09468-8

Austgulen, Marthe Hårvik ; Borgeraas, Elling Martin (2020). The Norwegian reference budget. Deeming, Christopher (Red.). Minimum Income Standards and Reference Budgets. s. 185-196. Policy Press.

Austgulen, Marthe Hårvik ; Skuland, Silje Elisabeth ; Schjøll, Alexander ; Alfnes, Frode (2018). Consumer Readiness to Reduce Meat Consumption for the Purpose of Environmental Sustainability: Insights from Norway. 24 s. Sustainability. Vol. 10.
https://doi.org/10.3390/su10093058

Vittersø, Gunnar ; Kjærnes, Unni ; Austgulen, Marthe Hårvik (2015). Sustainable consumption in the Norwegian political economy of beef. Strandbakken, Pål; Gronow, Jukka (Red.). The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. s. 267-290. Abstrakt forlag.

Austgulen, Marthe Hårvik (2015). Environmentally sustainable textile consumption - What characterizes the political textile consumers?. 22 s. Journal of Consumer Policy. Vol. 39.
https://doi.org/10.1007/s10603-015-9305-5

Tvinnereim, Endre; Austgulen, Marthe Hårvik (2014). Når det snakkes om klima, bør vi se oljearbeideren i rommet. Yrke, arbeidsplass og holdninger til klimaendringer. Eide, Elisabeth; Elgesem, Dag; Gloppen, Siri; Rakner, Lise (Red.). Klima, medier og politikk. s. 317-334. Abstrakt forlag.

Austgulen, Marthe Hårvik (2014). Environmentally Sustainable Meat Consumption: An Analysis of the Norwegian Public Debate. Journal of Consumer Policy. Vol. 37.
https://doi.org/10.1007/s10603-013-9246-9

Laitala, Kirsi Maria ; Austgulen, Marthe Hårvik ; Klepp, Ingun Grimstad (2014). Responsibility without means. Muthu, Subramanian Senthilkannan (Red.). Roadmap to Sustainable Textiles and Clothing. s. 125-151. Springer Science+Business Media B.V..
https://doi.org/10.1007/978-981-287-110-7_5

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig