English version
Nina Heidenstrøm

Nina Heidenstrøm

Kort om

Nina Heidenstrøm er doktor i sosiologi, Universitetet i Oslo. Hun forsker på bærekraftig forbruk og husholdningers kriseberedskap. Felles for de to temaene er et fokus på hverdagsliv, sosiale praksiser og kroppslig kunnskap. Hun bruker kvalitative, etnografiske metoder og er særlig opptatt av hvordan vi kan studere den materielle kulturen for å forstå den sosiale verden.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Forbruk   Energibruk   Bærekraftig forbruk   Beredskap   Matsvinn

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Heidenstrøm, Nina; Hebrok, Marie (2021). Towards realizing the sustainability potential within digital food provisioning platforms: The case of meal box schemes and online grocery shopping in Norway. Sustainable Production and Consumption .

Heidenstrøm, Nina (2021). The utility of social practice theory in risk research. Journal of Risk Research .

Heidenstrøm, Nina; Hebrok, Marie (2021). Fridge studies – Rummage through the fridge to understand food waste. Appetite . Vol. 165.

Heidenstrøm, Nina; Throne-Holst, Harald (2020). “Someone will take care of it”. Households' understanding of their responsibility to prepare for and cope with electricity and ICT infrastructure breakdowns. 11 s. Energy Policy . Vol. 2020.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Heidenstrøm, Nina; Rhiger Hansen, Anders (2020). Embodied competences in preparedness for blackouts: Mixed methods insights from rural and urban Norwegian households. Energy Research & Social Science . Vol. 66:101498.
http://hdl.handle.net/10852/82850

Heidenstrøm, Nina (2019). Informal household preparedness. Methodological approaches to everyday practices. Journal of Risk Research .

Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina (2019). Contextualising food waste prevention - Decisive moments within everyday practices. Journal of Cleaner Production . Vol. 2010.

Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Kvarnlöf, Linda (2018). Coping with blackouts: A practice theory approach to household preparedness. Journal of Contingencies and Crisis Management . Vol. 26.

Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Storm-Mathisen, Ardis (2017). Reconnection work. A network approach to households' dealing with ICT breakdowns. Akademisk Kvarter . Vol. 15.
http://www.akademiskkvarter.hum.aau.dk/AKsamlet/AK...

Gram-Hanssen, Kirsten; Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Vittersø, Gunnar; Madsen, Line Valdorff; Jacobsen, Mette Hove (2017). Selling and installing heat pumps: influencing household practices. Building Research & Information . Vol. 45.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig