English version
Live Bøyum

Live Bøyum

Kort om

Eg er stipendiat på SIFO og tilhøyrer gruppa Teknologi og Bærekraft. Doktorgraden min handlar om å undersøke kvifor folk reiser slik dei gjer i kvardagen og kva hovudbarrierar folk møter når dei skal velje grøn mobilitet. Basert på min doktorgrad ønsker eg å diskuterer og foreslå effektiv politikk for å fostre meir berekraftig mobilitetspraktisar.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Austgulen, Marthe Hårvik ; Bøyum, Live ; Nessel, Sebastian; Heidenstrøm, Nina (2024). Exploring the nexus of consumer policy and environmental sustainability: A scoping review protocol. OSF Preprints.
https://doi.org/10.31235/osf.io/c2vaz

Ose, Solveig Osborg; Bøyum, Live Standal ; Kaspersen, Silje Lill; Vestad, Arman; Gjelsvik, Per-Arne (2020). Should GPs ask patients about their financial concerns? Exploration through collaborative research. 9 s. Scandinavian Journal of Primary Health Care. Vol. 38.
https://doi.org/10.1080/02813432.2020.1753344

Stiansen, Øyvind; Naurin, Nils Daniel; Bøyum, Live Standal (2020). Law and Politics in the Inter-American Court of Human Rights. A New Database on Judicial Behavior and Compliance in the IACtHR. Journal of Law and Courts. Vol. 8.
https://doi.org/10.1086/709914

Tørstad, Vegard; Sælen, Håkon; Bøyum, Live Standal (2020). The domestic politics of international climate commitments: which factors explain cross-country variation in NDC ambition?. 10 s. Environmental Research Letters. Vol. 15.
https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab63e0

Borch, Anita ; Bøyum, Live Standal (2019). What refugees should know about consumption. Observations from a course in personal finances. Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (Red.). Inclusive Consumption: Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. s. 101-116. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215031699-2019-06Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig