English version
Marie Louise Seeberg

Marie Louise Seeberg

Kort om

Marie Louise Seeberg er sosialantropolog og forsker 1 med migrasjonsforskning som spesialfelt. Hun har bred kvalitativ forskningskompetanse og lang erfaring med feltarbeid og intervjuer med barn og voksne, med tverrfaglig samarbeid, og med å kombinere ulike metoder. Blant temaer hun har studert finner vi blant annet barn med fluktbakgrunn, asylsøkeres migrasjon gjennom Europa, helsearbeider-innvandring, boligsituasjonen for arbeidsinnvandrere, barns hverdager og rammevilkår i asylmottak, etniske relasjoner i skole og arbeidsliv, og vietnamesiske flyktningfamilier i Norge. Seeberg har arbeidet som oppdragsforsker siden 1999 og har utført forskning for en lang rekke norske oppdragsgivere, i tillegg til flere prosjekter for Norges Forskningsråd og internasjonale samarbeidspartnere.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Migrasjon   Nasjonalisme   Flyktninger   Innvandring   Grenser   Barndom   Transnasjonalisme   Pleie og omsorgsarbeid   Skole   Asylsøkere   Etniske relasjoner   Arbeidsinnvandring   Helsearbeidere

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Pawlak, Marek; Seeberg, Marie Louise (2024). Polish nurses in Norway: Migration for “normal” work–life balance. International migration.
https://doi.org/10.1111/imig.13282

Vaughn, Taylor; Seeberg, Marie Louise ; Gotehus, Aslaug (2019). Waiting: Migrant nurses in Norway. Time & Society. Vol. 29.
https://doi.org/10.1177/0961463X19880145

Hydle, Ida Marie ; Seeberg, Marie Louise (2017). Difference as culture: Roots and implications of a mode of framing. Pali, Brunilda; Aertsen, Ivo (Red.). Restoring Justice and Security in Intercultural Europe. Routledge.

Horak, Pavel; Horakova, Marketa; Seeberg, Marie Louise ; Jessen, Jorunn Theresia (2017). Care policies and governance in Norway and the Czech Republic. Sirovatka, Tomáš; Valkova, Jana (Red.). Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. s. 55-86. Nakladatelství Masarykovy univerzity.

Seeberg, Marie Louise ; Jessen, Jorunn Theresia (2017). Providing care services: strategies of key actors and emerging policy change in Norway. Sirovatka, Tomáš; Valkova, Jana (Red.). Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. s. 115-134. Nakladatelství Masarykovy univerzity.

Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari ; Gashi, Liridona; Seeberg, Marie Louise (2017). Balancing acts: Policy frameworks and family care strategies in Norway. Sirovatka, Tomáš; Valkova, Jana (Red.). Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. s. 161-184. Nakladatelství Masarykovy univerzity.
http://inncare.fss.muni.cz/wp-content/uploads/2017

Seeberg, Marie Louise (2017). Alt er relativt: ytelser til barnefamilier i norske asylmottak, 1989–2017. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 20.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2017-04-02

Sirovatka, Tomáš; Valkova, Jana; Seeberg, Marie Louise (2017). Conclusions. Sirovatka, Tomáš; Valkova, Jana (Red.). Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. s. 209-232. Nakladatelství Masarykovy univerzity.

Seeberg, Marie Louise (2016). Child Refugees and National Boundaries. Seeberg, Marie Louise; Gozdziak, Elzbieta M. (Red.). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. s. 43-59. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-44610-3_3

Gozdziak, Elzbieta M.; Seeberg, Marie Louise (2016). Looking Ahead: Contested Childhoods and Migrancy. Seeberg, Marie Louise; Gozdziak, Elzbieta M. (Red.). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. s. 179-188. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-44610-3_10

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig