English version
Tina Mathisen

Tina Mathisen

Kort om

Tina Mathisen er forsker II ved NOVA, seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern. Hun har en doktorgrad fra Kulturgeografiska institutionen ved Uppsala universitet (2020), og mastergrad i sosiologi fra universitetet i Oslo. Doktorgradsarbeidet omhandlet ungdom med fluktbakgrunn, bosatte i rurale områder i Norge, deres stedstilknytningsprosess og multiple tilhørigheter. Ved hjelp av deltagersentrerte metoder slik som dybdeintervju, deltagende observasjon, aktivitetsdagbøker og fotografi undersøker avhandlingen hvordan unge med fluktbakgrunn aktivt gjør og forhandler om tilhørighet i ulike kontekster. Arbeidet løfter fram hvordan sted, rom og tid spiller en rolle for hvordan tilhørighet gjøres, samt hvordan grenser for nasjonal tilhørighet (re)produseres i hverdagen.

Som en del av det svenske teamet fra Uppsala universitet og Högskolan Dalarna, er Mathisen tilknyttet det EU-finansierte prosjektet MATILDE, som studerer migrasjonens sosiale og økonomiske påvirkning på fjell- og rurale områder i Europa. Mathisen har tidligere vært ansatt på Østlandsforskning og har erfaring med oppdragsforskning relatert til integrasjon, likestilling og entreprenørskapsopplæring i utdanningen. Hun har også bred erfaring med undervisning og veiledning i kulturgeografi, samfunnsplanlegging og barndomsgeografi ved Uppsala universitet.  

Mathisen interesserer seg for forskning om migrasjon, barn og ungdom, tilhørighet, translokalitet, postkolonial teori, rasisme, interseksjonalitet og kvalitativ metode.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Mathisen, Tina; Cele, Sofia (2020). "Doing belonging": young former refugees and their active engagement with Norwegian local communities. Fennia . Vol. 198.

Mathisen, Tina (2020). «Vi er med hverandre fordi vi er utlendinger»: Om (re)produksjonen av kategoriene «utlending» og «norsk» i skolen. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) .

Mathisen, Tina; Stenbacka, Susanne (2015). Unge migranter skaper steder: Translokale og lokale praksiser i rurale områder i Norge og Sverige. Aure, Marit; Berg, Nina Gunnerud; Cruickshank, Jørn; Dale, Britt Engan (Red.). Med sans for sted. Nyere teorier. 13. s. 213-229. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig