Norwegian version
Tina Mathisen

Tina Mathisen

Research projects

Scientific publications

Mathisen, Tina; Cele, Sofia (2020). "Doing belonging": young former refugees and their active engagement with Norwegian local communities. Fennia . Vol. 198.

Mathisen, Tina (2020). «Vi er med hverandre fordi vi er utlendinger»: Om (re)produksjonen av kategoriene «utlending» og «norsk» i skolen. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) .

Mathisen, Tina; Stenbacka, Susanne (2015). Unge migranter skaper steder: Translokale og lokale praksiser i rurale områder i Norge og Sverige. Aure, Marit; Berg, Nina Gunnerud; Cruickshank, Jørn; Dale, Britt Engan (Ed.). Med sans for sted. Nyere teorier. 13. p. 213-229. Fagbokforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete