English version

Levekår blant voksne med ADHD

NOVA skal kartlegge levekår og livskvalitet blant voksne med ADHD.

Forskerne skal særlig undersøke hvordan voksne med ADHD opplever egen helse og ulike sider ved det å være i utdanning og i arbeid. 

Forskerne har utviklet en webundersøkelse om levekår og livskvalitet for voksne med ADHD. Webundersøkelsen distribueres i sosiale medier og er rettet mot personer over 18 år med ADHD. Resultatene for voksne med ADHD vil sammenlignes med den generelle befolkningen i samme aldersgruppe.

Resultatene fra prosjektet skal presenteres i et NOVA Notat. Kunnskapen prosjektet frambringer er relevant for utviklingen av mer treffsikre og effektive tjenester for denne målgruppen.

Aktuelt fra prosjektet

Tankefull ung mann.
Voksne med ADHD sliter oftere med angst og depresjon enn andre

Det kan være flere grunner til det, kommer det frem i fersk forskning fra OsloMet.