English version

Oslo-ungdom i koronatiden

Oslo-ungdom i koronatiden er en unik undersøkelse som vil gi innblikk i hvordan korona-epidemien har påvirket ungdom i Oslo.

Hvordan har Oslo-ungdom det under korona? 

Korona-epidemien har ført til at elever over hele landet har hatt uker med hjemmeskole, og de er blitt underlagt strenge restriksjoner på hva som er lov å foreta seg på fritida. Forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet har tatt initiativ til å gjennomføre en anonym spørreundersøkelse blant ungdom i Oslo. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Målet er å kartlegge Oslo-ungdoms hverdagsliv og livskvalitet, og hvordan de opplever Korona-situasjonen mens de ennå er underlagt strenge restriksjoner. Undersøkelsen vil gi svar på hvordan ungdom generelt har det under korona-epidemien, og hvordan den har påvirket livene deres. Undersøkelsen vil også gi viktig kunnskap om ungdoms skolesituasjon, og hva slags kontakt de har med venner og familie. Undersøkelsen vil kartlegge ungdoms forhold til smittevernreglene, tillit til myndighetene og livskvalitet, stress og fysisk aktivitet.  

I uke 17 og 18 i 2020 inviteres rundt 35.000 skoleelever i de offentlige ungdomsskolene og videregående skolene i Oslo til å delta i den anonyme undersøkelsen som gjennomføres på nettet. «Oslo-ungdom i koronatiden» er en mulighet for alle byens ungdommer til å kunne fortelle politikere, forskere og andre om deres liv under korona-epidemien.  

Kontaktinformasjon prosjektleder

  Laster inn ...
  • Forskerne som deltar i prosjektet

    Laster inn ...
   • Publikasjoner

   • Mer om undersøkelsen

    «Oslo-ungdom i koronatiden» vil gi innblikk i hvordan uker med hjemmeskole og begrenset fysisk kontakt med jevnaldrende har påvirket ungdom i Oslo. Vi har følgende spørsmål:

    • Hva betyr koronasituasjonen for ungdoms velvære og livskvalitet?
    • Hvordan har den endret hverdagen deres, og hva har de drevet med i denne tiden?
    • Hvordan har hjemmeundervisningen fungert?
    • Hvilken rolle spiller venner og familie?
    • Er det mange som er engstelige?
    • Har ungdommene tillit til myndighetene?
    • Følger de restriksjonene helsemyndighetene har pålagt dem?
    • Hvilke ressurser har krisen utløst?
    • Er det sosiale forskjeller?
    • Betyr det noe hvor i Oslo ungdommene bor, for hvordan de takler situasjonen? 
   • Gjennomføring av undersøkelsen

    Undersøkelsen foregår ved at elever, som del av hjemmeundervisningen, får tilbud om å svare på et nettbasert spørreskjema. De velger selv om de vil delta eller ikke. Deltakelse i undersøkelsen skjer ved at man klikker seg inn på en lenke til spørreskjemaet. Alle data som samles inn, er anonyme. 

    Foreldre til barn under 18 år som ikke ønsker at barna deres skal være med, må si fra til barnet sitt at de ikke kan delta. Foreldre kan også ta kontakt med kontaktlærer innen 22. april. 

    De første resultatene fra undersøkelsen planlegges offentliggjort før sommerferien 2020. 

   • Om spørreskjemaet

    For de fleste vil det ca. 20 minutter å svare på spørsmålene. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om koronaepidemiens påvirkning og endringer i ungdoms hverdagsliv, om skolesituasjonen, om smittevern og epidemiens nærvær i egen familie, om tillit til myndighetene og om samvær med venner og andre.

    Det vil også være spørsmål om mediebruk, vennskap og nettverk, foreldrerelasjoner, skolestress, karakterer og hverdagspress, fysisk aktivitet, livskvalitet og psykisk helse. Elevene vil få spørsmål om kjønn, klassetrinn, familiebakgrunn, innvandring og bydelstilhørighet. 

    Foreldre som ønsker å få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet, kan kontakte prosjektleder Anders Bakken.  

   • Personvernhensyn og etikk

    Undersøkelsen er helt anonym og ivaretar alle personvernhensyn. Det betyr at det ikke er mulig å identifisere hva enkeltpersoner har svart. Elevene bestemmer selv om de vil være med eller ikke, men foresatte til barn under 18 år kan reservere sine barn fra deltakelse. Foresatte som ikke ønsker at barnet deres skal delta, må be barnet sitt om å avstå fra å delta, men kan også ta kontakt med kontaktlærer. For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi er det en fordel at så mange som mulig deltar. 

    Alle elever og foresatte til elever under 18 år vil noen dager før undersøkelsen få tilsendt informasjon fra Utdanningsetaten. Elevene vil også få informasjon når selve undersøkelsen skal gjennomføres. Elever skal da vite at de selv bestemmer om de vil delta, og at de står fritt til å hoppe over spørsmål de ikke ønsker å besvare eller synes er vanskelig å svare på. 

    Vanskelige spørsmål for noen

    For de fleste vil spørsmålene i undersøkelsen være uproblematiske å besvare. Allikevel vil noen kunne oppleve spørsmål om tiden under korona-epidemien, om psykisk helse eller andre temaer som vanskelige. 

    Om noen ønsker å snakke om undersøkelsen etterpå, kan de ta kontakt med en voksen de er trygge på, eller en hjelpetjeneste. Alle elevene vil bli informert om at mange skoler i Oslo har en HJERTETELEFON der elever kan ringe og be om hjelp – eller bare snakke. 

    Man kan også ringe KORS PÅ HALSEN på nummer 800 333 21 (åpent mandag–fredag kl. 14.00 – 22.00) eller ALARMTELEFONEN FOR BARN OG UNGE på nummer 116 111. Hvis noen synes det er lettere å skrive, kan man sende en melding på www.korspahalsen.no og få et personlig svar fra en voksen (som er frivillig i Røde Kors).

    Forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet er ansvarlig for undersøkelsen. Vi bruker Nettskjema fra Universitetet i Oslo som ekstern leverandør for å samle inn data. 

   Aktuelt fra prosjektet

   Illustrasjonsbilde av familie som driver med mobil og nettbrett i stua.
   Aktiviteter som hjelper ungdom gjennom Oslo-nedstengingen

   Hva kan familier med ungdom gjøre for å komme seg helskinnet gjennom nedstengingen i Oslo?

   Ungdom gjør skolearbeid mens hun har medelev på pc-skjerm foran seg.
   Disse ungdommene slet med hjemmeskole

   Selv om de fleste elever klarte seg bra gjennom hjemmeskole-perioden, fortalte 6 av 10 ungdommer i Oslo at de lærte mindre.

   En ung gutter sitter og hører på musikk i en trapp
   Smittevern: Innvandrerungdom på Oslo øst viser vei

   Kronikk: Koronasmitten kan når som helst blusse opp igjen. En ny studie av Oslo-ungdom har overraskende funn om hvor smitten mest effektivt er blitt bekjempet.

   En ung jente står utendørs og titter utover med telefonen i hånda
   Mange ungdommer opplevde personlig vekst i koronatiden

   En ny NOVA-undersøkelse viser at hele tre av fire ungdommer mente at pandemien påvirket livene deres positivt. Det overrasket ungdomsforsker Anders Bakken.